• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Kleinhout & Van der Steur

  Kleinhout & Van der Steur

  1921 - 1958

  Albert Johan van der Steur (1895-1963) en Gerrit Herman Kleinhout (1881-1958) werkten vanaf 1921 samen.

  Van der Steur studeerde bouwkunde aan de TH in Delft. Na zijn afstuderen neemt Kleinhout hem in dienst; Kleinhout is dan bureauchef bij J.H.W. Leliman. Na het overlijden van Leliman in 1921 zetten ze het bureau samen voort.

  Voor de oorlog is hun werk sober, met invloeden van de Amsterdamse en Delftse scholen. Ze werkten onder meer aan wat nu Kriterion is (1925) en aan de nieuwe vleugel voor het stadhuis in Haarlem (1937-1940). Van der Steur was ook esthetisch adviseur van Rijkswaterstaat, waarvoor hij adviezen gaf over de inpassing van bruggen in het landschap.

  Na de oorlog overheerst in hun werk de behoudende Delftse School. Ze krijgen veel woningbouwprojecten in wederopbouw- en uitbreidingswijken.

  Van der Steur was van 1945 tot 1953 voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Hij stamde uit een familie van architecten: zijn vader en grootvader waren bouwmeester, en ook zijn oudere broer Ad was architect. De laatste was vooral actief in Rotterdam.

  Zoeken