• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Amsterdam 1966-1990

  Amsterdam post-'65

  Twee economische ontwikkelingen werden na 1965 goed voelbaar in Amsterdam. Stijgende welvaart maakte het voor velen mogelijk het bovenwoninkje in de stad te verruilen voor een huis met een tuin en een auto voor de deur in een groeistad. En de werkgelegenheid in de industrie verdamtpe doordat die sector niet opgewassen bleek tegen concurrentie van elders.

  De stad kampte met leegloop en verval, tot halverwege de jaren '80 het tij keerde. Geleidelijk veranderde Amsterdam van een industriestad in een dienstenstad. Met de eerder ingezette stadsvernieuwing werd gepoogd de verpaupering van buurten tegen te gaan, vaak in nauw overleg met buurtbewoners.

  April 1970: Nederland heeft 13 miljoen inwoners.

  Februari 1962: beelden van krotwoningen in de Jordaan.

  Zoeken