• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Amsterdam op de kaart - over

  Dit project is een langlopende poging om Amsterdamse cultuurgeschiedenis en architectuur met elkaar te verbinden.


  Amsterdam 1850-1940

  De periode waarin de moderne stad werd gebouwd. Modernisering, onstuimige groei.

  » Amsterdam 1850-1940

  Wederopbouw Amsterdam

  Amsterdam van 1945 tot 1965: de periode van de Wederopbouw. Herstel van oorlogsschade en vooral veel stadsuitbreiding.

  » Wederopbouw Amsterdam

  Amsterdam 1966-1990

  Post-'65. Deïndustrialisatie. Stadsvernieuwing. [NB: Nog heel erg in aanbouw.]

  » Amsterdam 1966-1990


  Contact

  Samenstelling: Ronald Klip / contente content. Correcties, suggesties, aanvullingen: via onderstaand formulier, of per e-mail aodk bij contentecontent punt com, of laat het weten op Twitter.

  • Beantwoord s.v.p. onderstaande anti-spamvraag.

  Toelichting

  De afbeeldingen van het Stadsarchief zijn op basis van adres gekoppeld aan de panden. Soms zal slechts een klein deel van het pand op de afbeelding zichtbaar zijn.

  Afkortingen

  RCE
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  bMA
  Bureau Monumenten en Archeologie (gem. Amsterdam)
  XIXB
  tweede helft negentiende eeuw
  XXa
  eerste kwart twintigste eeuw

  Copyright

  Tekst en afbeeldingen zijn (tenzij anders vermeld) © contentecontent.com. Overname mag alleen met toestemming.

  Bij afbeeldingen van derden is de licentie vermeld:

  • CC0 / publiek domein: vrij te gebruiken
  • CC BY-SA: Creative Commons-licentie (naamsvermelding, gelijk delen)
  • CC BY: Creative Commons-licentie (naamsvermelding)
  • SAA: afbeelding afkomstig uit het Stadsarchief Amsterdam. Toestemming.

  Bronnen en literatuur

  • Bestanden en lijsten
   • MIP Objecten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gegevens van waardevolle cultuurhistorische gebouwde objecten uit de periode 1850-1940; als zodanig aangeduid tijdens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP, 1987-1994). Zie hier.
   • Monumentenregister, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Beschrijvingen van wettelijk beschermde gebouwen en andere historische objecten en gebieden. Zie hier.
   • Gemeentelijk Monumenten Project Jongere Bouwkunst, selectielijst voor de Binnenstad. Raadsvoordracht 19-7-2000, Gemeenteblad 486 (pdf).
   • Top-100 jonge monumenten: gebouwd na 1940, hier.
   • Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer: Bruggenlijst m.b.t. monumentale aspecten. Amsterdam 2007, niet meer online.
   • Beeldbank Stadsarchief Amsterdam, zoals beschikbaar gesteld voor Apps for Amsterdam 2011. Hier de volledige beeldbank.
   • Contouren van panden, loop van straten: BAG, Adamlink.
  • Papier
   • Gemeente Amsterdam: Het Gemeentelijk Monumenten Project Amsterdam-Centrum. Bureau Monumenten en Archeologie / Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2007.
   • M.M. Bakker en F.M. van de Poll: Architectuur en stedebouw in Amsterdam 1850-1940. Waanders Uitgevers, Zwolle / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1992.
   • Rijkscommissie voor de Monumentenzorg: Jongere Bouwkunst. Amsterdam binnen de Singelgracht (1850-1940). Staatuitgeverij, 's-Gravenhage 1984.
   • Remieg Aerts, Piet de Rooy (red.): Geschiedenis van Amsterdam. Hoofdstad in aanbouw, 1813-1900 & Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000. SUN, Amsterdam 2006/2007.
   • Manfred Bock, Jet Collee, Hester Coucke: H.P. Berlage en Amsterdam. Meulenhoff/Landshoff i.s.m. Arcam, 1987.
   • Guido Hoogewoud, Janjaap Kuyt, Aart Oxenaar: P.J.H. Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860-1898. Staatsuitgeverij 1985.
   • Ids Haagsma e.a.: Amsterdamse gebouwen 1880-1980. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1981.
   • Gerrit Vermeer, Ben Rebel, Vladimir Stissi: Historische gids van Amsterdam. Stadsuitbreidingen 1860-1935. Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2010.
   • Maandblad Ons Amsterdam, verschillende jaargangen.
  • Cd-roms
   • M. van Haaren, H. Hartman, E. Mattie e.a. (red.): Atlas van de 19de-eeuwse ring. Uitgeverij De Balie, Amsterdam 2004.
   • G. Bolhuis, H. Hartman, E. Mattie e.a. (red.): Atlas Gordel 20-40. Stedelijke Woningdienst / Uitgeverij De Balie, Amsterdam 2000.
  • Online
   • Persberichten van BMA over het Gemeentelijk Monumenten Project in de 'overige' stadsdelen: hier (gearchiveerde pagina).
   • Historische kranten op Delpher. Onder meer Het Nieuws van den Dag en Algemeen Handelsblad.
   • H.P. van den Aardweg (red.) Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld: Nederlanders en hun werk. Amsterdam 1938. Website
   • Bureau Monumenten en Archeologie: Inventarisatie Joods cultuurhistorisch erfgoed, stadsdeel Centrum. Amsterdam 2008.
   • Collectie van het Nieuwe Instituut (o.a. Rijksarchief voor de Nederlandse architectuur en stedenbouw): Zoekportaal
  • Interactieve kaart: Google.

  Vrijwaring

  De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. Desalniettemin kunnen er onvolkomenheden en onvolledigheden in voorkomen.

  Privacy

  Zie onze privacyverklaring.

  App Amsterdam 1850-1940

  We hebben ook een app gemaakt over Amsterdam 1850-1940. Te koop in de appstores van Apple en Google. Lees hier meer over de app.