• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Hof van Parijs, Elandsstraat 160-182

  Afbeelding uit: mei 2012.
  Afbeelding uit: oktober 2022.
  Afbeelding uit: mei 2012.
  Afbeelding uit: mei 2012.

  Reeks arbeiderswoningen aan een hof, dat aan de straat ligt. De oorspronkelijke panden waren in 1858 opgekocht door C.P. (Piet) van Eeghen, die ze liet opknappen. Hij bracht ze later onder in zijn Bouwmaatschappij Concordia.

  In 1901 werden alle woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw van architect Timmers. De binnenplaats werd verruimd. De woningen kregen vloeren van gewapend beton, of cementijzer zoals dat destijds ook werd genoemd. In 1984 werden de woningen gerenoveerd en vergroot.

  De Telegraaf schreef in 1901 onder het kopje "Model-woningen":

  De Naaml. Vennootsch. de Bouwmaatschappij »Concordia« beijvert zich bij te dragen tot oplossing van het woningvraagstuk door het bouwen van huizen die aan alle eischen der hygiène en gerieflijkheid voldoen. In een halve eeuw heeft zij nu reeds de zesde groep woningen, die op deze manier gebouwd worden, gesticht.

  Nu geldt het een blok huizen aan de Elandstraat, 14 woningen zijn daar gedeeltelijk herbouwd, waardoor twee nauwe gangen verdwenen zijn en een middenterrein vrijgekomen is, dat, gedeeltelijk als plantsoen aangelegd, lucht en licht gelegenheid geeft om door te dringen op plaatsen waar ze jaren waren buitengesloten.

  Bovendien zijn deze woningen voor zoover dat mogelijk is, brandvrij gebouwd.

  Er is noch van houten, noch van stalen balken gebruikgemaakt, doch iedere verdieping is van de volgende totaal afgesloten door een plaat van cementijzer, alle muren dekkende, zoodat iedere verdieping feitelijk een geheel op zich zelf vormt. De oppervlakte van elke plaat bedraagt pl.m. 600 M.

  De onderste plaat sluit den bodem geheel af, waardoor de huizen dus droog en stankvrij worden gemaakt en geen rat of muis in het huis kan doordringen. De last van lekkage wordt hierdoor tevens voorkomen, daar de bovenplaten waterdicht er ook brandvrij zijn, terwijl het geluid er door gedempt wordt. Architect is de heer P.A. Timmers.

  Hof van Parijs. Elandsstraat 160-182

  Datering:
  1858-1859 / 1901
  Ontwerp:
  Timmers, P.A.
  Bouwstijl:
  Neorenaissance XIXB
  Oorsponkelijke functie:
  Woonhuizen met winkels
  Status:
  Rijksmonument (518322)
  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  mei 2023

  Er zijn 43 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Toon afbeeldingen Stadsarchief (43)

  Zoeken