• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Geldersekade 101-103

  Afbeelding uit: april 2012.
  Afbeelding uit: oktober 2018. Links de afgesloten Nieuwe Ridderstraat.
  Afbeelding uit: december 2011.
  Afbeelding uit: februari 2019. "W.Th.H. ten Bosch
en H. le Grand
Architecten"

  Het pand van de groothandel in elektrische installaties Duveen dat hier eerst stond, werd in 1928 door brand zwaar beschadigd. Duveen verhuisde naar Nieuwe Keizersgracht 41-43, waar in 1931 ook een grote brand uitbrak.

  Eigenaar van het perceel aan de Geldersekade bij de Nieuwe Ridderstraat werd de N.V. Max van Straten Kinderkleding-Industrie, die dit pand liet bouwen. Er was plek voor tweehonderd man personeel.

  De architecten Wim ten Bosch (1895-1967) en Henri le Grand (1903-1989) werkten samen van 1925 tot 1930; dit zal zodoende een van hun laatste gezamenlijke projecten geweest zijn.

  Het Nieuw Israëlitisch Weekblad schreef in mei 1930:

  Zondag j.l. werden wij in de gelegenheid gesteld, het nieuwe gebouw van bovengenoemde N.V. aan de Gelderschekade 101 in oogenschouw te nemen en kunnen al direct verklaren, dat dit gebouw in het oude Centrum een „unicum” in de textiel-branche genoemd kan worden.

  Bij het binnentreden ziet men direct een tegel-tableau, hetwelk door het personeel ter gelegenheid van de opening der directie ten geschenke werd aangeboden. Dit tableau geeft een beeld van de gebouwen voorheen en thans. Op de eerste étage bevindt zich de show-room, privé-kantoor enz. Hooger komende, ontwaart men diverse lokalen, waarin zijn ondergebracht het atelier voor mantels en kinder-confectie, waar zijn opgesteld een circa 200 electrische trap-naaimachines, geleverd door de N.V. Amsterdamsche Naaimachinehandel v/h A. Lewenstein, Vijgendam, alhier; verder een atelier voor het maken van kinderhoedjes, een stoffenlager, enz., alles up to date.

  Ook met het personeel is rekening gehouden, want niet meer of minder dan voor ongeveer 200 personen zijn garderobe, eetzalen, toilet- en waschgelegenheden aanwezig, welke uitmunten door ruimte, hygiëne, licht en lucht.

  Tevens is een electrische lift aanwezig, terwijl een dubbel trappenhuis is aangebracht, dat zeker een zeldzaamheid mag worden genoemd en bij eventueel brandgevaar uitstekende diensten kan bewijzen.

  Dit alles is onder de bekwame leiding van het Architecten-bureau W. Th. ten Bosch en Le Grand tot stand gekomen, hetgeen deze firma tot eer zal strekken. Het geheel maakt een aangenamen indruk. Omdat bij den bouw rekening met de omgeving is gehouden, past de architectuur van dit gebouw zich wonderwel bij de oude perceelen rondom aan.

  De dag van Zondag j.l. was voor den heer Max van Straten een waren triomph. Ieder der talrijke aanwezigen was werkelijk opgetogen en vol lof over het mooie complex. Mogen de heeren Van Straten in dit nieuwe gebouw hun verwachtingen in vervulling zien gaan!

  Van Straten werd in de oorlog vermoord in een Duits kamp. Het bedrijf bleef bestaan; het verhuisde in de jaren '50 naar de Herengracht. Hier kwamen toen enkele andere textielbedrijven: Lucky B. Waterman en Biet Joachimsthal. Vanaf eind jaren '70 bood het pand onderdak aan maatschappelijke instellingen zoals de Werklozen Belangenvereniging Amsterdam en een gemeentelijke 'voorpost'. Tegenwoordig (2017) huizen er diverse bedrijven en instellingen.

   Geldersekade 101-103

   Datering:
   1930
   Ontwerp:
   Bosch, W.Th.H. ten & H. le Grand
   Bouwstijl:
   Invloed Amsterdamse School
   Oorsponkelijke functie:
   Kledingfabriek met kantoren
   Status:
   Gemeentelijk monument
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   mei 2017

   Er zijn 19 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (19)

   Zoeken