• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Plantage Muidergracht 6

  Afbeelding uit: december 2011.
  Afbeelding uit: juni 2019. Achterzijde, aan de gracht.
  Afbeelding uit: december 2011.
  Afbeelding uit: december 2011.

  Voormalig Physisch laboratorium van de Amsterdamse universiteit. In 1902 werden de eenlaags zijvleugels toegevoegd.

  Het gebouw is nu een appartementencomplex.

  Het Algemeen Handelsblad schreef op 11 mei 1882:

  Bij den aanvang van het nieuwe studiejaar onzer Hoogeschool wordt het thans in hoofdzaak voltooide gebouw voor het Physisch Laboratorium in gebruik genomen, aan de Plantage-Muidergracht. Het is opgetrokken in Fransche-renaissance stijl, naar het ontwerp van de heeren B. de Greef en W. Springer, terwijl de behandeling der onderdeelen was overgelaten aan den bouwkundige J. Bernard Springer, die zich zeer verdienstelijk heelt gekweten.

  Het geheel is, met het oog op zijne bestemming, sober behandeld. De groote lijnen zijn echter goed en de versiering is, hoewel spaarzaam, met oordeel aangebracht. In de fries der groote gehoorzaal prijken de namen van Archimedes, Fresnel, Huygens, Newton, Joule, Faraday, Helmholtz, Regnault, Kirchhoff, Maxwell, Laplace, Ampère, Young, Weber, Volta, Melloni, Snellius en Claudius. Deze zaal, van ruim twaalf (sic, red.) vierk. M. oppervlakte, aanzienlijke hoogte en met glazen bekapping, is zoo ingericht, dat de dag geheel of gedeeltelijk buitengesloten kan worden ten behoeve der lichtproeven.

  De overige vertrekken zijn bestemd voor statische en galvanische eleetriciteit, magnetisme, als prepareerkamer en laboratorium. Voor den hoogleeraar, adsistent, portier en amanuensis is insgelijks de noodige ruimte beschikbaar. […] Indien het dagelijksch bestuur kon besluiten om der vaderlandsche witkwast hier, zoodra alles behoorlijk droog is, geen vrij spel te laten, maar wanden en - zoldering een tintje te geven, zouden de aanstaande bewoners en bezoekers daar zeker zeer dankbaar voor zijn.

  Plantage Muidergracht 6

  Datering:
  1880-1882
  Ontwerp:
  Greef, B. de & W. Springer
  Bouwstijl:
  Classicisme
  Oorsponkelijke functie:
  Laboratorium
  Status:
  Rijksmonument (518401)
  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  juli 2017

  Er zijn 33 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Toon afbeeldingen Stadsarchief (33)

  Zoeken