• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Wijkergouw 2

  Afbeelding uit: juli 2018.
  Afbeelding uit: december 2022.

  Voormalige onderwijzerswoning bij de gelijktijdig gebouwde Schellingwouderschool. Die inmiddels gesloopte openbare lagere school stond tegen het huis aan, links ervan.

  Schellingwoude had al eerder een school. Vermoedelijk werd deze nieuwe gebouwd door het toegenomen aantal kinderen in het dorp, mede een gevolg van de aanleg van de Oranjesluizen (gereed 1872). Bij het leggen van de eerste steen schreef het Algemeen Handelsblad:

  Men schrijft ons uit Ransdorp van 26 April. Heden werd te Schellingwoude (gem. Ransdorp), de eerste steen gelegd aan eene nieuwe school en onderwijzerswoning, door D.P. Swart, zoon van den jongsten wethouder; in tegenwoordigheid van de gemeentelijke autoriteiten en den provincialen opzichter van den waterstaat, den heer F.J. (sic) van der Sterr.

  Hoezeer de afdamming van het IJ en de stichting der Oranjesluizen van invloed is geweest op de bevolking van Schellingwoude, blijkt uit de schoolbevolking aldaar, welke vóór de afdamming gemiddeld 25 bedroeg, thans bedraagt die tusschen 50 en 60, terwijl de nieuwe school voor ruim 80 leerlingen wordt ingericht, welke ruimte, na de in cultuurbrenging van de drooggemaakte gronden tusschen Schellingwoude en Nieuwendam, wel benoodigd zal zijn.

   Wijkergouw 2

   Datering:
   1878
   Ontwerp:
   Sterr, T.C. van der
   Bouwstijl:
   Oorsponkelijke functie:
   Onderwijzerswoning
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   • Aanbesteding: De Standaard 15-12-1877, (Delpher) resolver.kb.nl/…
   • Eerste steen: Algemeen Handelsblad 28-4-1878, (Delpher) resolver.kb.nl/…
   • Leo Hoogeveen: De architect T.C. van der Sterr. In Oud Hoorn jrg. 12 nr 3, september 1990.
   Laatste wijziging:
   juli 2018

   Zoeken