• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Zaagmolenstraat 7-13

  Afbeelding uit: november 2011. Rechts de gevel aan de Zaagmolenstraat, de kop van het blok.
  Afbeelding uit: november 2011. Zaagmolenstraat.
  Afbeelding uit: november 2011. Gillis van Ledenberchstraat.
  Afbeelding uit: november 2011. Gillis van Ledenberchstraat.
  Afbeelding uit: november 2011. Rombout Hogerbeetsstraat.

  Blokje met 40 woningen ontworpen door Berlage voor woningbouwvereniging "De Arbeiderswoning". Ze waren bedoeld voor gezinnen met meer dan vier kinderen. Het waren uiterst sobere woningen; in 1973 werden ze gemoderniseerd.

  Sommige onderdelen van het ontwerp kwamen ook voor in Berlages blokken in de Indische buurt, zij het dat ze hier veel minder prominent zijn. De erkers met de trappenhuizen springen minder naar voren, en de hoeken zijn niet zo diep ingesneden als in Oost.

  De socialistische krant Het Volk besprak het project in oktober 1915 en vergeleek het met de blokken van De Arbeiderswoning aan het Van Beuningenplein:

  De roode baksteen en een gemoedelijker indeeling der gevels geven het geheel een misschien wat minder monumentaal, maar een stellig vroolijker uiterlijk. Eu zoo is het ook binnen. Een portaal van roode tegels geelt toegang tot een gezelligen, ruimen, houten trap.

  Het type der woning is hetzelfde als van die aan het Van Beuningenplein. Maar de inrichting is iets anders. Inplaats van de aparte, ietwat hokkige bijkeuken, ls hier aanrechtbank, gootsteen enz. aangebracht in een nis in de woonkamer en het doet daar best. De schouw is ook wel geestiger van vorm en de slaapkamertjes zien er met hun uitgebouwde kasten aangenamer uit. En wat een groot voordeel is: iedere woning heeft achteruit een houten balkon. Dat mist men in het blok van De Bazel zeer. Op zoo'n balkonnetje kan moeder de vrouw het beddegoed luchten, allerlei stoffige werkjes doen en zij kan onder het dagelijksche werk nog eens naar den hemel kijken. Het is vooral voor een groot gezin onontbeerlijk.

  Al die balkonnetjes kijken uit op een gemeenschappelijken tuin, waar 's zomers groen en bloemen een vreugde zullen zijn voor de oogen en waar de jeugd zal kunnen spelen buiten de gevaren van de straat.

   Zaagmolenstraat 7-13, Gillis van Ledenberchstraat 1-19, Rombout Hogerbeetsstraat 18-32

   Datering:
   1915
   Ontwerp:
   Berlage, H.P.
   Bouwstijl:
   Rationalisme
   Oorsponkelijke functie:
   Etagewoningen
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   mei 2018

   Er zijn 55 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (55)

   Zoeken