• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Schoolmeesterstraat 2-118

  Afbeelding uit: februari 2020. Hoek Nicolaas Beetsstraat (links) - Jacob van Lennepkade.
  Afbeelding uit: februari 2020. Jacob van Lennepkade tussen Nicolaas Beetsstraat en Schoolmeesterstraat.
  Afbeelding uit: oktober 1992. Beetsstraat - Van Lennepkade. Nog in de oorspronkelijke kleurstelling. Het beton op de hoek was onbeschilderd.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010122009854.
  Afbeelding uit: oktober 1992. Hoek Beetsstraat - Van Lennepkade, nog in de oorspronkelijke kleuren. En nog met hijsbalken.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010122011545.
  Afbeelding uit: april 1969. Hoek Nicolaas Beetsstraat - Jacob van Lennepkade (rechts).
Bron afbeelding: SAA, bestand 010122011547.
  Afbeelding uit: februari 2020. Portiek aan de kade.
  Afbeelding uit: februari 2020. Westelijke blok, hoek Van Lennepkade (links) - Schoolmeesterstraat.
  Afbeelding uit: december 2021.
  Afbeelding uit: februari 2020. Westelijke blok, Schoolmeesterstraat.
  Afbeelding uit: februari 2020. Hoek Schoolmeesterstraat (links) - Borgerstraat.
  Afbeelding uit: februari 2020. Hoek Borgerstraat (links) - Nicolaas Beetsstraat.
  Afbeelding uit: februari 2020. De typerende ingangspartijen met half overkapte trappen. Nicolaas Beetsstraat.
  Afbeelding uit: februari 2020. Nicolaas Beetsstraat.
  Afbeelding uit: februari 2020. Nicolaas Beetsstraat, portiek.
  Afbeelding uit: februari 2020. De afgesloten Jacob van Lennepstraat, tussen Nicolaas Beetsstraat en Schoolmeesterstraat. De lage gebouwen op het binnenterrein zijn ateliers.
  Afbeelding uit: februari 2020. Nicolaas Beetsstraat.
  Afbeelding uit: maart 1959. Verkrotte panden op de hoek Nicolaas Beetsstraat - Van Lennepstraat.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010122032205.
  Afbeelding uit: februari 2020. Oostelijke blok, hoek Schoolmeesterstraat (links) - Jacob van Lennepkade.
  Afbeelding uit: december 2021. Jacob van Lennepkade, tussen Schoolmeesterstraat en Ten Katestraat.
  Afbeelding uit: februari 2020. Hoek Jacob van Lennepkade (links) - Ten Katestraat.
  Afbeelding uit: februari 2020. Oostelijke blok, Ten Katestraat. Links is de Van Lennepkade.

  Stadsvernieuwingsproject in de Kinkerbuurt, gebouwd in opdracht van de Algemene Woningbouwvereniging. Het omvat 218 woningen en 5 ateliers. De ateliers kwamen op het binnenterrein, langs de Jacob van Lennepstraat. Architect was Ben Loerakker van Architektengroep VDL (Verster Dijkstra Loerakker).

  De woningen kwamen in de plaats van enkele lange, smalle, negentiende-eeuwse blokken; revolutiebouw met voornamelijk kleine woningen. De nieuwe blokken werden korter en dieper. Door de grotere diepte konden er toch (deels) vier bouwlagen komen met behoud van voldoende lichtinval.

  Om de grotere diepte te kunnen behalen was het nodig om de blokken een kwart slag te draaien. In het midden kwam een nieuwe straat, de Schoolmeesterstraat. De Jacob van Lennepstraat werd onderbroken, maar bleef voor fietsers en voetgangers bestaan door onderdoorgangen te maken halverwege de gedraaide blokken. Die passages zijn later alsnog afgesloten, de laatste in 2019; waarschijnlijk vanwege overlast.

  Zodoende bleef de traditionele structuur van het gesloten bouwblok behouden. Dat sloot aan bij de wens van buurtbewoners en anderen die sinds begin jaren '70 streden tegen de gemeentelijke ideeën voor totale reconstructie van dit zuidelijke deel van de Kinkerbuurt. Anderzijds was het draaien van de blokken en daarmee het doorbreken van het patroon van lange smalle straten een wens van de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling, vastgelegd in de tweede Nota Stadsvernieuwing van 1971. In die nota was ook de voorkeur voor relatief geringe bouwhoogte opgenomen, liefst drie bouwlagen, zoals in buitenwijken. In 1980 werd dat aangepast naar vier lagen plus een zolder, onder druk van actieve buurtbewoners. Volgens De Liagre Böhl werd daarom aan deze blokken op een aantal plekken een vierde laag toegevoegd, hoewel de planvorming al grotendeels was afgerond.

  De gevels werden voorzien van oranje-rode baksteen, met witte kozijnen, gele deuren, en blauwe metalen balkonhekken. Delen van de gevels aan het binnenterrein werden met hout bekleed. De woningen werden veelal split-level uitgevoerd, een specialiteit van Loerakker. De woningen op de vierde bouwlaag waren HAT-eenheden, waardoor het niet nodig werd geacht om liften te bouwen. Ze werden ontsloten met een open galerij aan de kant van het binnenterrein.

  Begin 20ste eeuw werden allerlei problemen gesignaleerd. Terugliggende entreedeuren en open trapentrees leidden tot sociaal onwenselijke situaties. Veel van het hout was onherstelbaar verweerd. De staat van de balkonhekken en de kleurstelling ervan zorgden voor een verarmde uitstraling van het gebouw. In 2008 werd daarom een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd. De hoekentrees werden afgesloten met glazen puien, de balkonhekken werden vernieuwd, de galerijen werden overkapt. Ook zijn vermoedelijk toen de hijsbalken verwijderd.

  Loerakker ontwierp ook het noordelijke deel van het oostelijke blok, waar ouderencentrum De Klinker in kwam. Ook het langwerpige blok met woningen oostelijk aan de Jacob van Lennepkade is van zijn hand. Beide projecten waren opdrachten van de AWV.

   Schoolmeesterstraat 2-118, Jacob van Lennepkade 168-174, Nicolaas Beetsstraat 165-303, Borgerstraat 73-103, Jacob van Lennepstraat 218, Jacob van Lennepstraat 155-159, Schoolmeesterstraat 71-127, Jacob van Lennepkade 160-166, Ten Katestraat 160-228, Jacob van Lennepstraat 151

   Datering:
   1983
   Ontwerp:
   Loerakker, B.
   Bouwstijl:
   Oorsponkelijke functie:
   Woningen en ateliers
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   • J. Schilt, D. van Gameren: Ben Loerakker architect. NAi uitgevers, Rotterdam 1996
   • H. de Liagre Böhl: Amsterdam op de helling. Boom, Amsterdam 2010
   • Bouwarchief stadsdeel West
   Laatste wijziging:
   oktober 2020

   Er zijn 16 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (16)

   Zoeken