• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Rita en Rosa

  Afbeelding uit: januari 1927. Plattegrond uit De Tijd van 29 januari 1927. De gearceerde gedeelten waren toen al gereed.
  Afbeelding uit: 1923. De (afgebroken) Rosaschool aan de Wingerdweg.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010137000708.

  Rita en Rosa

  Een rooms-katholiek complex rond een voorplein. Het omvat een kerk, een pastorie, een klooster met kapel, een school en een blokje woningen. Oorspronkelijk waren er nog twee scholen: twee langwerpige lagere scholen, een voor meisjes aan de Wingerdweg (Sint Rosaschool) en een voor jongens aan de Buiksloterweg.

  De meeste gebouwen zijn met elkaar verbonden; ze werden gebouwd tussen 1920 en 1930. De gebouwen zijn ontworpen door A.J. Kropholler in een traditionalistische trant met invloeden van Berlages rationalisme.

  Het complex lijkt een geheel, maar het waren twee gescheiden werelden. De Ritakerk en de jongensschool vielen onder het bisdom Haarlem. Het klooster, de kleuterschool, de kapel en de meisjesschool waren een vrouwengemeenschap, ressorterend onder de zusters Dominicanessen. De pastoor was de enige man die in het klooster kwam.

  Enkele gebouwen, waaronder de kerk, werden in juli 1943 abusievelijk gebombardeerd door de geallieerden. Zij waren op zoek naar de Fokkerfabrieken aan de Papaverweg. In heel Noord vielen daarbij ruim 200 doden. Na de oorlog werden de gebouwen hersteld.

  Het katholieke dagblad De Tijd was in 1927 lovend over zowel de architect als het complex: "Door het uitvoeren van deze telkens en telkens uitgegroeide, belangrijke opdract heeft architect Kropholler weer getuigenis kunnen afleggen van zijn waarachtig kunstenaarschap, een kunstenaarschap, dat, rijk aan vinding, doelmatigheid aan schoonheid weet te paren, dat iedere daad conscientieus verantwoorden kan, dat het stempel eener overtuigde, doelbewuste persoonlijkheid draagt en zich nimmer laat verleiden tot een onbeheerscht uitvieren der individualiteit in excentrieke en harmonie-verstorende onderdeelen. In heel dit groote complex werd elke afdeeling zoowel in- als uitwendig bepaald door haar bestemming, elke afdeeling behield zoodoende haar zelfstandigheid, maar een zelfstandigheid, die onderworpen bleef aan de algemeene wetten, welke de conceptie van het geheel had gesteld."

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  mei 2013

  Zoeken