• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Wederopbouw - doorbraken, cityvorming, inpassing

  Wederopbouw - doorbraken, cityvorming, inpassing

  Vooral in de oostelijke binnenstad waren tijdens de oorlog veel leeggekomen huizen praktisch gesloopt. In plaats van de veelal oude panden te herstellen, greep het stadsbestuur de leegstand en verkrotting aan om de geesten rijp te maken voor grootschalige doorbraken in dat deel van de stad. Autoverkeer moest alle ruimte krijgen, en er moest een metro komen van Centraal Station naar de Bijlmermeer. Zodoende werden de Weesperstraat en de Valkenburgerstraat gesloopt voor het 'IJtunneltracé' en voor een verkeersweg door de Nieuwmarktbuurt.

  Sporen daarvan zijn de studentenflat aan de Weesperstraat en het winkel- en woonpand aan Jodenbreestraat / Waterlooplein.

  In de binnenstad werd de cityvorming voortgezet, het proces van schaalvergroting en specialisatie dat eind negentiende eeuw was ingezet. Voorbeelden: het Havengebouw, het nieuwe kantoor van de Nederlandsche Bank, het ABN-kantoor in de Vijzelstraat, en de twee kolossen langs de Wibautstraat: het Belastingkantoor en ertegenover het gebouw van de Raad van Arbeid.

  Her en der in de binnenstad werd wél geprobeerd om nieuwbouw in te passen in de bestaande omgeving. Voorbeelden: op de Keizersgracht het kantoor van de NCM en dat van Wella, en op het Singel het winkel-woonhuis van architect Cahen.

  Zoeken