• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Kalverstraat 33

  Afbeelding uit: november 2020.
  Afbeelding uit: februari 2013. In het midden de gevel aan het Rokin.
  Afbeelding uit: oktober 2013.
  Afbeelding uit: 1878. Tekening van de voorgevel, uit de bouwtekeningen.
Bron afbeelding: SAA, bestand 5221BT901561.
  Afbeelding uit: december 1947. Etalage van Hoyng's geschenkenhuis, met reclame voor de speelfilm Het wonder van de 34e straat (Miracle on 34th Street, USA, 1947).
  Afbeelding uit: februari 2013. Interieur tijdens een verbouwing in 2013.

  Het voormalige hotel Adrian. Het gebouw zou een kopie zijn geweest van Gosschalks afgebroken hotel-café Mille Colonnes aan het Rembrandtplein. Het loopt door tot aan het Rokin. Nummer 28 daar werd ook door Bijvoets ontworpen, in 1881.

  Hotel Adrian ging begin 20e eeuw failliet. Het pand werd in 1908 verkocht aan C. Hoyng, eigenaar van glas- en porseleinwinkels in Utrecht en Den Haag. Die liet het door J.A. van Straaten verbouwen tot winkel. Vermoedelijk is de huidige gevel aan het Rokin van de hand van Van Straaten.

  Hotel Adrian verving "Hotel du Café Français". Volgens deze beschrijving van het nieuwe hotel in dagblad De Tijd (10 maart 1879) was dat een lelijk gebouw:

  Ter plaatse in de Kalverstraat, waar eenmaal het volstrekt niet aanmatigende, en zelfs eenigszins onoogelijke Hôtel du Café Francais gestaan heeft, is binnen den ongeloofelijk korten tijd van 5 maanden — den 5e Oct. werd de eerste steen gelegd — het prachtige Hôtel Adrian verrezen. De eigenaar, de heer W.J. Adrian, had de beleefdheid ons tot een bezoek uit te noodigen. Wij hebben daaraan gevolg gegeven en kunnen niet anders van de inrichting gewagen dan met den meesten lof; zij is onder alle opzichten keurig. Het in modernen Renaissance stijl opgetrokken gebouw — met een voorgevel van kunstzandsteen — heeft 4 verdiepingen, zoodat het fier boven de daken der omgeving uitsteekt, benevens een ruim sousterrain, en bevat 47 logeerkamers, allen rijk en smaakvol gemeubeld en in staat om aan alle eischen, die de comfort stelt, ten volle te beantwoorden.

  Wat echter in de eerste plaats dient geroemd te worden, is de eetzaal. Zij treft door haar rijken eenvoud en onberispelijk volgehouden toon in het ameublement. Het buffet, dat er prijkt, was bij de jongste internationale tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt geëxposeerd door de firma J.B. Bleesing & Zoon en een sieraad der nederlandsche afdeeling. Met den strengen stijl van dit kunstwerk zijn de fijn bewerkte parketvloer, de tafels de stoelen met hooge ruggen, het behangsel van papier cuir, de zware, donkerroode overgordijnen enz. in volkomen harmonie.

  Om zich een klein denkbeeld te kunnen vormen van de kosten der inrichting van een hôtel als dat van den heer Adrian, zij het genoeg te weten, dat niet minder dan 3000 meter tapijt zijn noodig geweest voor bekleeding.

  Allen, die bijdroegen aan het werk, hebben èn om den amerikaanschen spoed, die aan hulpvaardige kaboutermannekes doet denken, èn om den smaak aanspraak op waardeering. Het leeuwendeel komt natuurlijk toe aan den kundigen bouwmeester, den heer Y. Bijvoets, die trouwens als architect in Nederland geen vreemdeling meer is. Op het overige gedeelte van den lof hebben de heeren J.C. van der Kley, aannemer, de firma J.B. Bleesing en Zoon, in meubels, Teixeira de Mattos, steenhouwer, en Cornet en van der Vloot, stukadoors, gelijkelijk aanspraak; terwijl ook het schilderwerk zeer verdienstelijk is.

  Eén zaak slechts is jammer, deze namelijk, dat de Kalverstraat voor den dienst, dien het nieuwe hotel haar bewijst, ondankbaar is, daar zij het teekenachtige gebouw niet tot zijn volle recht laat komen.

   Kalverstraat 33, Rokin 28

   Datering:
   1879
   Ontwerp:
   Bijvoets, Y.
   Bouwstijl:
   Neorenaissance XIXB
   Oorsponkelijke functie:
   Hotel
   Status:
   Gemeentelijk monument
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   juli 2017

   Er zijn 61 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (61)

   Zoeken