• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Moreelsestraat 19

  Afbeelding uit: januari 2022.
  Afbeelding uit: januari 2022.
  Afbeelding uit: 1905.

  Gebouwd als een openbare lagere school der vierde klasse voor jongens. De vierde klasse was de hoogste in het toenmalige standensysteem. De school kreeg de naam Vondelschool.

  Er waren oorspronkelijk zes klaslokalen, een gymzaal (links op de begane grond) en een tekenlokaal.

  Het aanvankelijke bouwplan was een verdieping lager en had een groter speelterrein (doorlopend tot aan de Gabriël Metsustraat). Het werd door de gemeenteraad afgekeurd: die vond dat er te veel geld naar de speelplaats zou gaan. Een half jaar later kwam de wethouder terug in de raad met een voorstel voor een hoger gebouw op een kleiner terrein. Daarmee kon de raad wel instemmen. De grond aan de Metsustraat werd nu aangemerkt als "terrein voor opslag van materialen"; daar kwam in 1908 de Kunstnijverheidsschool.

  De school was al in 1903 opgericht en toen tijdelijk ondergebracht in een gebouw in de Rustenburgerstraat.

  Vanaf het begin in 1903 was C.F.A. Zernike (Amsterdam 1859 - 1922) het hoofd van de school. Hij was samen met o.a. Eli Heijmans en Jan Ligthart voorvechter van onderwijs dat minder eenzijdig de nadruk legde op kennis en gehoorzaamheid en meer op persoonlijke ontwikkeling. Gedrieën begonnen ze in het pedagogisch tijdschrift Oud en Nieuw (1896-1902). Zernike ontwierp ook een veelgebruikte rekenmethode voor lagere scholen.

  In 1933-1934 werd een van de lokalen gebruikt voor onderwijs aan (vooral Joodse) kinderen die met hun ouders uit Duitsland gevlucht waren. Er was ruimte genoeg: de Vondelschool telde nog maar vier klassen en werd later dat jaar opgeheven. (Een paar jaar later werd de Jekerschool omgedoopt tot Vondelschool.)

  Het gebouw werd vervolgens overgedragen aan de R.-K. Schoolvereeniging, die er een handelsschool op ulo-niveau in onderbracht. Die school bestond er tot 1972, toen er een mavo-school voor in de plaats kwam: de Moreelse-mavo, eveneens katholiek.

  Sinds 1985 zit hier de Prof. Waterinkschool voor speciaal onderwijs.

   Moreelsestraat 19

   Datering:
   1906
   Ontwerp:
   Publieke Werken
   Bouwstijl:
   Oorsponkelijke functie:
   School
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   januari 2022

   Zoeken