• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Nieuwe Achtergracht 140-144

  Afbeelding uit: januari 2012.
  Afbeelding uit: december 2020.
  Afbeelding uit: december 2020.

  Het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring, een vereniging die de belangen van joodse arbeiders wilde bevorderen.

  In 1924 werd het gebouw uitgebreid met een gebouw aan de Roetersstraat, waar nu bioscoop Kriterion in gevestigd is.

  Bij de opening in oktober 1899 schreef het Nieuws van den Dag:

  De Vereeniging „Handwerkers Vriendenkring” heeft nu haar eigen gebouw en een flink gebouw ook. Hedenavond wordt het feestelijk geopend. Vroeger vergaderden de leden altijd in het lokaal „Adamas”, maar toen hun aantal voortdurend toenam — het bedraagt thans 1300 — werd meer en meer de behoefte gevoeld aan een eigen huis. Een geschikt terrein werd gevonden op de Nieuwe Achtergracht bij de Roetersstraat, waar een aantal onoogelijke krotten en vervallen huisjes werden aangekocht en gesloopt en op welk vrijgekomen terrein het nieuwe gebouw werd gesticht.

  Het ziet er degelijk en solide uit, niet weelderig, maar practisch en voor het doel geschikt. Dat doel is het houden van vergaderingen, het geven van uitvoeringen, het houden van cursussen en kleinere bijeenkomsten enz.

  Het voornaamste gedeelte van het gebouw is de groote zaal, gelijkvloers gelegen, een zaal van 20 meter lengte en 14 meter breedte, voorzien van een tooneel en welke zaal door tusschenschotten in twee afzonderlijke deelen gesplitst kan worden. De verlichting is zoowel hier als elders in het gebouw zeer goed, bij avond door een aantal sierlijke gaskronen, zwart met roodkoper, een geschenk, waarmede de vereeniging is verrast.

  Op de bovenverdieping vindt men een zaaltje voor de cursus-vergaderingen, lezingen en voor de boekerij, de overige bovenverdiepingen zijn als woningen ingericht en aan particulieren verhuurd. Een afzonderlijk kantoor is daar bovendien gevestigd voor de met deze vereeniging verbonden ver. „Ziekenzorg”.

  Gas en waterleiding zijn door het geheele gebouw aangelegd en waar dit noodig was ook spreekbuizen. Voor de veiligheid is goed gezorgd. Noodtrappen, breede deuren en afzonderlijke uitgangen maken het mogelijk, dat bij een onverhoopt ongeluk het gebouw in een oogenblik ontruimd kan worden.

  Aan het nieuwe gebouw zijn reeds enkele schenkingen gedaan; behalve de reeds genoemde gaskronen ook een groote klok, geschonken door de coöperatieve bakkerij, een stichting der vereeniging, gelijk men weet.

  Gisteravond werd het gebouw ingewijd met eene feestcantate en eene rede door den voorzitter, den Heer Barnstein.

   Nieuwe Achtergracht 140-144

   Datering:
   1899
   Ontwerp:
   Posthumus Meyjes sr., C.B.
   Bouwstijl:
   Oorsponkelijke functie:
   Verenigingsgebouw en woningen
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   juli 2017

   Er zijn 3 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (3)

   Zoeken