• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Sophia Adriana Stichting, Nieuwe Herengracht 43

  Afbeelding uit: september 2014.
  Afbeelding uit: september 2014.
  Afbeelding uit: september 2014. De tekst op de overwoekerde gevelsteen luidt:
"Op verlangen van
jonkheer Augustus Pieter Lopez Suasso
is dit huis verbouwd in 1882
door vrouwe S.A. de Bruijn
douairiere jonkheer A.P. Lopez Suasso.
Ter gedachtenis van
jonkheer Diego Lopez Suasso."
  Afbeelding uit: september 2014. Gemeentelijk informatiebord op de voorgevel.

  De Sophia Adriana Stichting. Het huis was al geruime tijd in het bezit van de familie toen Sophia Lopez Suasso het in 1882 liet verbouwen tot hofje. Het was bedoeld voor acht vrouwen ouder dan 50 jaar. Alle kerkelijke gezindten waren welkom, hoewel er hooguit één katholieke vrouw in het huis mocht wonen.

  Het huis werd pas na de dood van Sophia daadwerkelijk in gebruik genomen als hofje. Daarvóór stond het leeg en werd het vooral gebruikt om grote meubelstukken te stallen.

  Sophia Adriana de Bruijn (1816-1890) trouwde in 1860 met jonkheer August Pieter Lopez Suasso (1804-1877), telg uit een familie van bankiers. Het echtpaar reisde veel en verzamelde allerlei kunstvoorwerpen. Na haar dood liet Sophia de kunstverzameling en het echtelijk huis aan de Kloveniersburgwal na aan de gemeente Amsterdam, op voorwaarde dat het bezit publiekelijk getoond zou worden. Het legaat was de basis voor de collectie van het Stedelijk Museum.

  Diego Lopez Suasso, die op de gevelsteen genoemd wordt, was de vader van August.

  Het hofje heette tot 1943 "Gesticht door Augustus Pieter Lopez Suasso". De precieze reden van de naamswijziging is ons niet bekend, maar wellicht was het op aandringen van de Duitse bezetter, die alle Joodse namen uit het openbare leven wilde verbannen.

   Sophia Adriana Stichting. Nieuwe Herengracht 43

   Datering:
   1882
   Ontwerp:
   Goseling, J.J. & zoon
   Bouwstijl:
   Traditioneel bouwen
   Oorsponkelijke functie:
   Hofje
   Status:
   Gemeentelijk monument
   Laatste wijziging:
   maart 2017

   Er zijn 9 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (9)

   Zoeken