• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Nieuwe Leliestraat 169

  Afbeelding uit: maart 2021.
  Afbeelding uit: maart 2021.
  Afbeelding uit: april 2012.
  Afbeelding uit: april 2012.
  Afbeelding uit: circa 1855. De poort naar een voorganger van het huidige gebouw. Rechts ervan de bijbehorende onderwijzerswoning.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010097000060.

  Sint Vincentiusschool "letter A", een jongensschool, Sint Aloysiusschool voor GLO. Het gebouw strekt zich in de breedte uit achter de buurpanden. In 1925 waren er zeven klaslokalen en een gymzaal.

  Op deze plek stond al in 1850 een Vincentiusschool. De school was opgericht door de Vincentiusvereniging, een katholieke instelling voor armenzorg. Die zetelde sinds 1850 in Bloemgracht 150, een inmiddels gesloopt huis aan de andere kant van dit blok. De school kreeg de letter A omdat het de eerste lagere school van de vereniging was. Later volgden scholen met de letters B (Warmoesstraat), C (Rapenburgerstraat/Oostenburgergracht), D (Bilderdijkstraat), E (Eikenweg), F (?) en G (Eerste Keucheniusstraat).

  Het nieuwe gebouw werd in maart 1927 ingezegend door deken mgr. Stroomer. Uit het verslag van dagblad De Tijd:

  „Zorg ervoor”, aldus Mgr., „dat jullie flinke roomsche jongens wordt van de bovenste plank. Onze Lieve Heer staat met handenvol klaar, om jullie te geven. Maar dan moet je ook zelf de handen uitsteken — dus bidden — anders krijg je niets. Zorg ervoor, dat letter A niet alleen de eerste is in het alphabet, maar ook de eerste in toewijding, gedrag en alle goed.”

  [..]

  Van het nieuwe gebouw wapperde vroolijk de vaderlandsche driekleur met pauselijke wimpel.

  Het lag oorspronkelijk in de bedoeling, het oorspronkelijke schoolgebouw inwendig geheel te veranderen en vernieuwen. Dit plan kon echter niet doorgaan, wijl de fundamenten werden afgekeurd, dus besloot men tot volledige slooping. Een van de vele moeilijkheden waarmede de architect te kampen had, was het ontwerpen van een goeden voorgevel. Plan op plan werd afgekeurd, totdat men tenslotte met een ontwerp kwam, dat de goedkeuring wegdroeg.

  [..]

  Door de lichte kleuren, de practische indeeling, den uitnemenden licht-inval (men had hierbij de moeilijkheid, dat waar de achterrooilijn der Bloemgrachtperccelen te dicht aan de school lag, men aan zekere hoogte gebonden was) en de vroolijke aankleeding is deze St. Vincentiusschool een der mooiste van de binnenstad. De architect, de heer Jacques Duncker en diens uitvoerder, de heer A. Bosch hebben eer van hun werk, terwijl het materieele gedeelte bij den aannemer, den heer B. de Bruin uit Weesp en zijn uitvoerder, den heer F. G. de Bruin, in goede handen was.

  De Aloysiusschool fuseerde in 1973 met de St. Louisschool aan de Keizersgracht en de St. Antoniusschool aan de Lindengracht. De fusieschool ging verder in een nieuw gebouw in de Westerstraat.

   Nieuwe Leliestraat 169

   Datering:
   1927
   Ontwerp:
   Duncker, J.
   Bouwstijl:
   Amsterdamse School, verstrakt
   Oorsponkelijke functie:
   School
   Status:
   Gemeentelijk monument
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   mei 2019

   Er zijn 3 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (3)

   Zoeken