• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Noorder IJdijk 67-85

  Afbeelding uit: maart 2017.
  Afbeelding uit: maart 2017.
  Afbeelding uit: 1907. Situatieschets, bijlage bij een vergunningaanvraag voor het bouwen van schuurtjes. Nummers 107, 111 en 113 waren de dienstwoningen van de kantonnier, de sluismeester en de ingenieur.
  Afbeelding uit: januari 2021.
  Afbeelding uit: januari 2021. Het noordelijke rijtje knechtswoningen.

  Rijtje van tien voormalige dienstwoningen, voor knechten van de in 1872 geopende Oranjesluizen en van het (verdwenen) stoomgemaal. De twee wat grotere woningen op de hoeken waren voor hulpsluismeesters.

  Een stukje verder landinwaarts staat een vrijwel identiek rijtje (nummers 87-105), met alleen knechtswoningen.

  De datering van dit rijtje is niet met zekerheid te geven. In het gemeentelijke bouwarchief zijn geen gegevens aanwezig over de bouw. Volgens Wikipedia werden de huizen in 1872 gebouwd. In dat geval was de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij de opdrachtgever, de onderneming die het Noordzeekanaal liet graven.

  Bekend is wel dat Rijkswaterstaat in 1888 een "woningblok voor tien knechts aan de Oranjesluizen te Schellingwoude" liet bouwen. Vermoedelijk was dat het noordelijke rijtje. Rijkswaterstaat had in 1883 de boedel van de Kanaal-Maatschappij overgenomen.

  Noorder IJdijk 67-85

  Datering:
  1872
  Ontwerp:
  Bouwstijl:
  Traditioneel bouwen
  Oorsponkelijke functie:
  Dienstwoningen
  Status:
  -
  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  mei 2018

  Er zijn 5 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Toon afbeeldingen Stadsarchief (5)

  Zoeken