• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Van Bossestraat 84

  Afbeelding uit: oktober 2015.
  Afbeelding uit: oktober 2015.
  Afbeelding uit: november 2011.

  Gebouwd als Nederlands Hervormde school voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs, de 'Princesseschool'.

  Later werd de school een mulo, en vervolgens een mavo. Rond 2010 werd het gebouw verbouwd tot vier (!) appartementen.

  De school was genoemd naar de Princessekerk, die van 1918 tot 1982 op de hoek Van Hallstraat-Schaepmanstraat stond.

  Opdrachtgever was de schoolbestuurcommissie van de Amsterdamse hervormde gemeente.

  Het Algemeen Handelsblad schreef in december 1924 in een verslag van de opening van de school onder meer:

  Ds. Idenburg, voorzitter van het schoolbestuur, sprak eerst naar aanleiding van psalm 105, daarna herdacht hij ds. Van Noort, die zooveel voor het christelijk onderwijs heeft gedaan en die ook het initiatief nam tot het bouwen van de Princessekerk. School en kerk, aldus ds. Idenburg, behoren bij elkander. De kinderen hooren dikwijls thuis veel, dat niet is, zooals het overeenkomstig de christelijke leer behoort, en daarom juicht hij het toe, dat de school een deel van de taak waarin sommige ouders te kort schieten kan overnemen; een school waarin Christus de eerste plaats inneemt.

   Van Bossestraat 84

   Datering:
   1924
   Ontwerp:
   Beijlevelt, J.
   Bouwstijl:
   Amsterdamse School, verstrakt
   Oorsponkelijke functie:
   School
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   juli 2017

   Er zijn 3 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (3)

   Zoeken