• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Noordergasfabriek

  Afbeelding uit: 1916. Gezien in noordwestelijke richting; op de voorgrond het Johan van Hasseltkanaal. Bij de gasfabriek worden kolen gelost. Links de gashouder.
  Afbeelding uit: 1924. De situatie ten tijde van de sluiting in 1924.

  Noordergasfabriek

  De Noordergasfabriek werd in 1913 in gebruik genomen, als vierde stedelijke gasfabriek. De steenkolen die als grondstof voor het gas dienden, werden per schip aangevoerd via de toen nog niet gedempte Hamer- en Van Hasseltkanalen. Geproduceerd gas werd opgeslagen in een grote gashouder, die even verderop in het havengebied stond. In 1918 kwam er een tweede gashouder.

  Al in 1924 werd de productie van gas hier stopgezet. In het snel groeiende Noord nam de vraag naar gas weliswaar toe, maar in de stad bestond overcapaciteit doordat veel afnemers waren overgestapt op elektriciteit als energiebron. De Oostergasfabriek was om die reden een paar jaar eerder al gesloten. De Noordergasfabriek werd omgebouwd tot gasdistributiestation; het gas werd via een zinker onder het IJ aangevoerd uit de grote gasfabrieken Zuid en West. Leeggekomen gebouwen werden verbouwd tot autogarage van het gemeentelijke trambedrijf.

  Bij het complex hoorde ook een gebouw met kantoor en dienstwoning. Net als de gashouders is dat verdwenen.

  Sinds de private restauratie in 1995 zijn in het complex diverse bedrijven gevestigd.

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  januari 2022

  Zoeken