• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Brink

  Afbeelding uit: maart 1971. Bron afbeelding: SAA, bestand B00000033641.
  Afbeelding uit: november 2020.

  Brink

  De Brink vormt het stedenbouwkundige en culturele hart van Tuindorp Watergraafsmeer (Betondorp). De Landbouw-, Brink- en Veeteeltstraten komen erop uit. Wijkvoorzieningen als verenigingsgebouw en bibliotheek werden hier gesitueerd.

  De naam is ontleend aan de centrale, gemeenschappelijk gebruikte open plekken van oude Nederlandse dorpen. Daar werd oorspronkelijk het vee verzameld; in Betondorp staat de bebouwing rond een plantsoen.

  Het complex wordt als monumentaal beschouwd met de volgende redengevende omschrijving:

  "Complex van woningen, winkels en andere algemene voorzieningen van markante, plastische architectuur, geënt op cubische vormen in velerlei variatie geschakeerd, uitgevoerd in korrelbeton als experiment in de volkshuisvesting, en gegroepeerd in duidelijke onderlinge samenhang rondom de Brink zowel qua vorm als qua bestemming en als zodanig van algemeen belang wegens bijzondere architectuurhistorische waarde en uit een oogpunt van de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting en stedebouw."

  Ale bebouwing werd ontworpen door Dick Greiner.

  In 1985-1899 werd het complex gerenoveerd, waarbij de gevels uitwendig geïsoleerd werden met een laag polystyreen met daarop een minerale bepleistering. De renovatie werd uitgevoerd onder leiding van het architectenbureau van Greiners zoon Onno (1924-2010).

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  maart 2023

  Zoeken