• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Eigen Haard

  Afbeelding uit: juli 2011. Tegeltableau op een gevel aan de Zeeburgerdijk, complex Indië I.
  Afbeelding uit: 1929. Het eerste en tweede beeldmerk. Het eerste werd vermoedelijk ontworpen door Michel de Klerk (1920). Uit welk jaar het tweede dateert is ons niet bekend.
  Afbeelding uit: juli 1917. Het Schip.
  Afbeelding uit: januari 2014. Havikstraat.
  Afbeelding uit: circa 1929. Drie van de oprichters: 
* H.G. Suurenbroek (1860-1933, ketelmaker bij Werkspoor, woonde 1909 Blankenstraat en vanaf 1913 Lombokstraat)
* G.M. Stalpers (1884-1945, werkmeester bij een ijzerfabriek, woonde 1909 Von Zesenstraat en vanaf 1913 Lombokstraat)
* A. Oorthuys (1873-1953, werkte bij Werkspoor. Toen een deel van Werkspoor in 1913 naar Zuilen verhuisde, werd hij de eerste voorzitter van de voor/door Werkspoor-werknemers opgerichte wbv Zuilen)
  Afbeelding uit: maart 2023. Het logo op een tegel uit circa 2010.

  Eigen Haard

  1909 -

  Amsterdamse woningbouwvereniging uit 1909, opgericht ten behoeve van de bouw van goede en betaalbare woningen voor arbeiders. Elders in het land bestonden al eerder soortgelijke bouwverenigingen met de naam Eigen Haard.

  Een zestal mannen kwam op 26 april 1909 bijeen in café Bakker in de Von Zesenstraat, waar besloten werd tot de oprichting. De formele oprichtingsvergadering was op 2 juli, in café Molhuijzen in de Pontanusstraat. De eerste vijf bestuurders kwamen vooral uit arbeiderskringen. Minstens twee van hen werkten bij machinefabriek Werkspoor; de voorzitter werkte bij scheepsbouwer NSM.

  Nog in 1909 werd aan architect J.H.W. Leliman opdracht gegeven het eerste project te ontwerpen. Het werden 160 woningen in twee blokken in de Indische Buurt, aan de Zeeburgerdijk (1912-1914). Leliman ontwierp ook 'blok 3', een project aan de Meeuwenlaan (1915), en blok 4 aan de Zeeburgerdijk.

  Pronkstuk in het woningbezit is ongetwijfeld Het Schip (1919), het complex van Michel de Klerk in de Spaarndammerbuurt, een hoogtepunt van de Amsterdamse School-architectuur.

  Eigen Haard bestaat nog steeds onder de oorspronkelijke naam; wel is de vereniging een stichting geworden. Er zijn diverse fusies geweest, onder meer met AVBA/Labor (1976), het katholieke Dr. Schaepman (1996), onderwijzersbouwvereniging ACOB en Ons Belang (beide in 2002).

  Zoeken