• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Mariaschool, Admiraal De Ruijterweg 410

  Afbeelding uit: december 2020.
  Afbeelding uit: december 2020.
  Afbeelding uit: 1919. Geveltekening van Tholens.
  Afbeelding uit: mei 2021. De voormalige school van Tholens aan Gibraltarstraat 55.
  Afbeelding uit: september 2021. De eerste steen.
"Rev. Pater fr. P.J.A. de Graaf O.F.M. parochus
✠
Meposuit Pridie Kalendas Junias Aᵒ Dᶦ MCMXVI"
Losjes vertaald:
"De eerwaarde pater frater P.J.A. de Graaf O.F.M. pastoor
✠
Heeft mij gezet op de dag voor de nieuwe maand juni anno domini 1916"

O.F.M. staat voor Ordo Fratrum Minorum, de orde van de minderbroeders.

  De voormalige St. Mariaschool, een katholieke school voor lager onderwijs en voor meer uitgebreid lager onderwijs (mulo). Het gebouw had aanvankelijk zes klaslokalen; het onderwijs werd verzorgd door paters Franciscanen. Architect Bekkers ontwierp eerder de Boomkerk en de bijbehorende pastorie. Deze plek lag destijds nog in de gemeente Sloten.

  De eerste steen werd in mei 1916 gelegd door pastoor De Graaf van de Boomkerk. Het katholieke dagblad De Tijd was erbij en schreef onder meer:

  Waarom de school aan Maria en niet aan den patroon der parochie, den H. Franciscus, was toegewijd, zeide de gewijde redenaar (de pastoor, red.) niet te kunen verklaren, zonder de vrijgevigheid van een der milde gevers te kwetsen.

  Naast een verklaring voor de naam laat het citaat zien dat confessionelen hun schoolgebouwen destijds nog zelf moesten zien te financieren. In 1917 werden bijzonder en openbaar onderwijs alsnog gelijkgesteld, na een langdurige 'schoolstrijd'.

  De school telde bij de opening 138 leerlingen, gemiddeld dus 23 per klas, wat destijds erg weinig was. De omgeving was toen nog vrij leeg, de meeste leerlingen kwamen uit het dorp Sloterdijk en uit de polders.

  Pal achter het bestaande gebouw verrees in 1920 een uitbreiding, naar ontwerp van K.P. Tholens. Daar kwamen vier lokalen en een gymzaal. Het bestaande gebouw kreeg toen de tweede verdieping. Na de annexatie van de gemeente Sloten door Amsterdam in 1921 kwam de woningbouw hier echt goed op gang en steeg het aantal leerlingen. Op zeker moment werd de school gesplitst in een jongens- en een meisjesschool.

  In 1927 en 1936 volgden twee schoolgebouwen aan de Gibraltarstraat (55 en 61), eveneens ontworpen door Tholens. De school op nummer 61 is inmiddels gesloopt; de kleuterschool op 55 dient nu als parochiecentrum.

  Na de oorlog werd de school aan de Admiraal De Ruijterweg een katholieke m.e.a.o. en later een islamitische basisschool. In 2019 werd het pand verbouwd tot 36 woningen voor eenpersoonshuishoudens, in opdracht van woningcorporatie Rochdale die het pand van de gemeente had overgenomen. Bewoners kregen een huurcontract voor vijf jaar.

   Mariaschool. Admiraal De Ruijterweg 410

   Datering:
   1916
   Ontwerp:
   Bekkers, P.J.
   Bouwstijl:
   Oorsponkelijke functie:
   School
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   december 2020

   Er zijn 8 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (8)

   Zoeken