• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Eerste steen

  Afbeelding uit: januari 1931. Eerste steen van een uitbreiding van de Blooker-cacaofabriek aan de Weesperzijde. Antje Boom, 12 jaar en dochter van de directeur, smeert specie op het muurtje waar de klaarhangende eerste steen komt.
Bron afbeelding: SAA, bestand OSIM00004003924.
  Afbeelding uit: september 1897. Eerstesteenlegging voor de uitbreiding van het woonhuis van Hirsch-directeur Kahn in de P.C. Hooftstraat. Jongste dochter Sophie Martha heeft een troffel in haar hand. Op de plank, met wandelstok, architect Van Arkel. Gezien de diepte ging het hier niet om een herdenkingssteen.
  Afbeelding uit: mei 1891. Het leggen van de eerste steen van een gebouw van het Wilhelmina Gasthuis door de tienjarige prinses Wilhelmina trok veel bekijks.
Bron afbeelding: SAA, bestand OSIM00001000070.

  Eerste steen

  Het leggen van de eerste steen is een ceremoniële handeling om het symbolische begin van de bouw van een pand te markeren. Slechts zelden gaat het om de daadwerkelijk eerste steen. Veelal zijn het stenen met een inscriptie die zichtbaar moet blijven als een herinnering aan de feestelijke gebeurtenis. De echte eerste steen ligt meestal uit het zicht onder de grond.

  In de periode 1850-1940 werden de meeste eerste stenen gelegd door kinderen van de opdrachtgever. Zoon of dochter smeerde dan met een troffel wat specie op een muurtje, waar vervolgens de steen met inscriptie op werd geplaatst. In plaats van een volledige steen werd ook wel een plaquette gebruikt, die in een uitsparing werd ingemetseld. De inscriptie vermeldt doorgaans de datum en naam en leeftijd van de legger.

  Vaak was ook de architect aanwezig bij de eerstesteenlegging. In het geval van belangrijke gebouwen werd ook een bestuurder opgetrommeld, liefst de burgemeester of anders een wethouder. Voor de eerste steen van een paviljoen van het Wilhelmina Gasthuis (1891) kwam de naamgeefster zelf over uit Den Haag.

  Bij grotere gebouwen werd soms tegelijk met de eerste steen een capsule met een oorkonde ingemetseld. Op de oorkonde werden bijvoorbeeld de namen van de leden van de bouwcommissie vermeld.

  Alle thema's

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  augustus 2022

  Zoeken