• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Kraaipanstraat 58-78

  Afbeelding uit: oktober 2020.
  Afbeelding uit: oktober 2020. De rechter ingang, oorspronkelijk nummer 58.
  Afbeelding uit: oktober 2020. De linker ingang, oorspronkelijk nummer 60.
  Afbeelding uit: circa 1933. Het hele gebouw.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010012000784.
  Afbeelding uit: oktober 2020. Achterzijde.
  Afbeelding uit: oktober 2020. Links een rijtje woonhuizen in traditionele stijl uit 1936 van de Gemeentelijke Woningdienst. Rechts de Jan Ligthartschool.
  Afbeelding uit: oktober 2020. De Jan Ligthartschool.
  Afbeelding uit: mei 2021. Het monument voor Eli van Tijn. Op de bovenzijde staat "Leefde als socialist · Vermoord als Jood"

  Schoolgebouw op de kop van de Kraaipanstraat, gebouwd als een dubbele openbare school voor gewoon lager onderwijs. In het gebouw was een centrale eetzaal, die volgens een krantenbericht speciaal was ingericht voor het verstrekken van lunches aan kinderen van onvermogende buurtbewoners.

  Tot in de jaren 2010 grensde de achterkant van het gebouw aan de binnentuin van de toen nog rechte rij woonhuizen aan de Hofmeyrstraat. Na de sloop van die huizen kwam de school in 2013 aan een nieuw pleintje te liggen. Het schoolgebouw werd toen verbouwd tot een tiental appartementen en enkele ruimten voor zorginstanties.

  Verschillende scholen hebben het gebouw gebruikt. Eerst de openbare Louis Bothaschool (op nummer 58, rechts) en de openbare Kraaipanschool (op nummer 60, links). De laatste vertrok al snel naar de President Brandstraat; ervoor in de plaats kwam een Joodse school van Talmud Tora, de tweede school van de vereniging na die in de Tweede Boerhaavestraat.

  In de oorlog liet het hoofd van de Louis Bothaschool, Eli van Tijn, diverse mensen onderduiken op de zolder van de school. De school was toen door de bezetter aangewezen als 'Joodsche school nummer 9', met alleen Joodse leerlingen. Na de deportaties werden beide scholen gesloten. Voor de school staat een monument ter nagedachtenis aan Van Tijn en zijn verzetsgroep.

  Na de oorlog waren er een christelijke school voor uitgebreid lager onderwijs (u.l.o.) en een school voor individueel voortgezet onderwijs, i.v.o.-mavo De Vonk, gevestigd.

  Circa 1935 werd de andere school aan het pleintje geopend, de Jan Ligthartschool voor buitengewoon lager onderwijs.

   Kraaipanstraat 58-78, Hofmeyrstraat 67

   Datering:
   1932
   Ontwerp:
   Publieke Werken
   Bouwstijl:
   Amsterdamse School, verstrakt
   Oorsponkelijke functie:
   Scholen
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   oktober 2020

   Er zijn 2 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (2)

   Zoeken