• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Muiderkerktoren, Linnaeusstraat 35G

  Afbeelding uit: april 2021.
  Afbeelding uit: maart 2012.
  Afbeelding uit: december 2018. Ingangspartij, in de stijl van de poortjes van de 16e-/17e-eeuwse bouwmeester Hendrick de Keyser. In het fronton staat op een medaillon de spreuk "Justus ut leo confidit".
  Afbeelding uit: juni 2023.
  Afbeelding uit: Circa 1900.
  Afbeelding uit: 1891. Foto gemaakt tijdens de bouw van de kerk. De man met hoge hoed is architect Vixseboxse. De jongens links en rechts zijn zoons van Olie.
  Afbeelding uit: maart 1891. Op de tekeningen is ook de pastorie te zien.
  Afbeelding uit: augustus 2021. Steen in de noordelijke zijgevel van de toren, als teken van dank gelegd op 1 april 1892 door N.J. van Limmik jr., waarnemend voorzitter van de gebouwencommissie van de Amsterdamse hervormde gemeente. "Eben-Haëzer" betekent 'tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen'.

  Alleen de 55 meter hoge toren resteert van de Muiderkerk. In oktober 1989 legde een brand, ontstaan tijdens werkzaamheden aan het dak, het schip van de kerk in de as.

  Ten tijde van de bouw was de kerk de twaalfde hervormde kerk in Amsterdam.

  Het Nieuws van den Dag schreef een week voor de ingebruikname van de kerk onder meer:

  Reeds in de verte maakt het kerkgebouw met zijn spitsen, slanken toren, die hoog boven de omringende huizen en 't geboomte uitsteekt, een sierlijken indruk en bij een nadere beschouwing vermindert deze indruk geenzins. Integendeel, ieder zal moeten erkennen dat de nieuwe Muiderkark, die op een geheel vrij terrein, tusschen de le en 2e Van Swindenstraat, is gebouwd, op dat terrein al bijzonder goed voldoet en bepaald een aanwinst voor de Linnaeusstraat is te noemen.

  De indruk, dien men krijgt is, die van sierlijkheid, maar ook die van eenvoud en soberheid. Geen overlading van versierselen; slechts de hoofdingang in het midden van den voorgevel is versierd met eenige renaissance-motieven en met een gevelsteen, waarin de woorden : „Justus ut leo confidit” zijn uitgehouwen.

  Boven dezen hoofdingang verheft de toren, die dus het midden van den voorgevel vormt, zijn slanke spits tot een hoogte van 55 Meter.

  Treedt men door de breede hoofddeur de kerk binnen, die den vorm heeft van een Grieksch kruis, met korte, gelijke armen, dan heeft men onmiddellijk boven zich de orgelgalerij, waar een pijporgel zal worden geplaatst.

  De Latijnse spreuk is ontleend aan Spreuken 28 en betekent zoveel als "De rechtvaardige is moedig als een leeuw".

  Een van de dominees die hier gepreekt hebben was J.J. Buskes (1899-1980), die vanwege zijn evangelisatiewerk onder arbeiders bekend stond als de 'rooie dominee'. Hij begon hier in de oorlogsjaren; later hield hij zijn populaire "diensten voor buitenkerkelijken" in de aula van het Tropeninstituut.

  Nadat de gereformeerde Funenkerk (Zeeburgerstraat) in 1974 was afgebroken vond de gemeente van die kerk hier onderdak. De twee gemeenten werkten samen onder de naam Muider-Funenkerk.

  Op de plek van het door brand verwoeste kerkdeel verrees in 1994 een fors kantoor- en congresgebouw, ontworpen door Van Hoogevest Architecten. Daarvoor werd de kosterij, Eerste Van Swindenstraat 2, die de brand had overleefd, afgebroken.

   Muiderkerktoren. Linnaeusstraat 35G

   Datering:
   1892
   Ontwerp:
   Vixseboxse, G.W.
   Bouwstijl:
   Neorenaissance XIXB
   Oorsponkelijke functie:
   Kerktoren
   Status:
   Gemeentelijk monument
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   augustus 2021

   Er zijn 12 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (12)

   Zoeken