• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Vettewinkel, Oudezijds Kolk

  Afbeelding uit: november 2011.
  Afbeelding uit: november 2020.
  Afbeelding uit: november 2020.
  Afbeelding uit: november 2020.
  Afbeelding uit: april 2012.
  Afbeelding uit: maart 1948. Ook in 1948 en 1965 woedde er brand in de fabriek.
  Afbeelding uit: 1899. Bron afbeelding: SAA, bestand 5221BT902764.
  Afbeelding uit: april 1955. De drie panden links van de kerk waren op zeker moment in gebruik bij Vettewinkel. Het huis meteen naast de kerk dateert uit 1889 en werd door Hamer ontworpen.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010009004198.

  De gevels aan de Oudezijds Kolk van pakhuizen van verffabriek Vettewinkel, gebouwd in de stijl van de neo-Hollandse renaissance. Het complex strekte zich uit van de Prins Hendrikkade 79-82 tot aan de Kolk. In 1973 brandden de pakhuizen geheel uit; alleen deze achtergevels bleven behouden.

  Het complex stond destijds leeg. Vettewinkel, opgericht in 1809, had de bedrijfsactiviteiten al enkele jaren eerder verplaatst naar het industrieterrein aan de Cruquiusweg, waar het sinds 1934 een lakfabriek had staan.

  De gevel was in zekere zin het resultaat van een eerdere brand bij Vettewinkel, in 1899. Na die brand werden de gevels van de pakhuizen achter PH-kade 79-80 en 81 vervangen door de twee trapgevels. Later volgde het pakhuis rechts, achter PH-kade 82 en 83, eveneens opgetrokken uit rode baksteen.

  Oprichter Dirk Vettewinkel (1787-1841) was een huisschilder die zelf zijn verf maakte, zoals destijds de meeste schilders. Hij bleek er talent voor te hebben en legde zich er vanaf 1809 op toe. In dat jaar werd zijn zoon Hendrik geboren, die het bedrijf verder uitbouwde. In 1865 traden diens zonen Dirk Hendrik (1836-1900) en Hendrik (1841-1902) toe tot de firma, die zich in 1867 op de Prins Hendrikkade vestigde, op het deel dat toen nog Oude Teertuinen heette. De naam werd H. Vettewinkel en Zonen en bleef dat ook na de dood van Hendrik sr. in 1875. Gaandeweg breidde het bedrijf uit. Ook kwam er een fabriek aan de Haarlemmerweg.

  Na de brand van 1899 maakte architect Willem Hamer eerst een ander, soberder ontwerp voor de pakhuisgevels; in september dat jaar werd het uiteindelijke ontwerp met de trapgevels ingeleverd bij de gemeente. Hamer had toen al vaker voor de firma gewerkt.

  NB: de nummering aan de Prins Hendrikkade is rond 1980 gewijzigd, toen de nieuwbouw gereed was. Oorspronkelijk was het huis links van de kerk nummer 79 (nu 77). Die oude nummering is in dit lemma toegepast.

   Vettewinkel. Oudezijds Kolk

   Datering:
   1899
   Ontwerp:
   Hamer, W.
   Bouwstijl:
   Neorenaissance XIXB
   Oorsponkelijke functie:
   Pakhuizen
   Status:
   Rijksmonument (518457)
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   november 2020

   Zoeken