• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Industrie

  Industrie

  Vanaf ongeveer 1870 kwam in Nederland de industriële revolutie echt op gang, pakweg een eeuw nadat ze in Engeland was begonnen. Ook in Amsterdam werden toen steeds vaker stoommachines gebruikt om apparaten aan te drijven.

  Van oudsher was bedrijvigheid geconcentreerd in de Jordaan, de Lastage (Nieuwmarktbuurt) en de oostelijke eilanden. Ook de vestingwallen werden gebruikt als bedrijventerreinen: veel van de windmolens die daar stonden, waren industriemolens.

  Door de stoommachines werden bedrijven groter en nam de geluidsoverlast toe. De Hinderwet van 1875 gaf de gemeente een instrument om dergelijke bedrijven te weren. Vaak verkasten die daarop naar het gebied buiten de Singelgracht. De nieuwe woonwijken daar groeiden er als het ware omheen.

  Het grootste industriegebied in de stad ontwikkelde zich op het eiland Oostenburg, op het voormalige terrein van de werf van de VOC. Daar begon in 1826 de voorloper van Werkspoor, dat na de bouw van de enorme Van Gendthallen (rond 1900) een groot deel van Oostenburg besloeg.

  Alle thema's

  Laatste wijziging:
  mei 2013

  Zoeken