• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Prinsenhof, Oudezijds Voorburgwal 197-199

  Afbeelding uit: mei 2012.
  Afbeelding uit: mei 2012. Hoek Agnietenstraat (rechts).
  Afbeelding uit: juli 2017. De poort naar de binnenplaats met de ingang van het complex. Het beeldje boven de poort stelt Gijsbrecht van Amstel voor.
  Afbeelding uit: januari 2012.
  Afbeelding uit: januari 2012. Ingang aan de gracht. Onder het raam beeldjes van een vrouw en een man op een brug.
  Afbeelding uit: januari 2012. Een van de pijlerbekroningen van Hildo Krop. Deze man tussen slangen symboliseert Rust: een eigenschap die men de stadsbestuurders toewenste.
  Afbeelding uit: januari 2018. Pijlerbekroning in de Agnietenstraat, voorstellende de Vuurgod. Hier is ook goed te zien dat het metselwerk niet of nauwelijks gevoegd is.
  Afbeelding uit: 1926. Plattegrond van de begane grond. De nieuwe vleugel is aangegeven met donkere lijnen.
  Afbeelding uit: januari 1966. De raadszaal.
  Afbeelding uit: circa 1919. Enkele van de huizen die er eerder stonden. Links nummer 203, waar destijds het gemeentelijk arbeidsbureau gevestigd was. Het koopmanshuis op 205 (midden) was in 1909 door de gemeente gekocht; vanaf 1912 werd het gebruikt door de dienst der Publieke Werken.
Bron afbeelding: SAA, bestand OSIM00001005838.

  Vleugel van het Prinsenhof, het voormalige stadhuis (1808-1988), nu luxe hotel The Grand.

  Het Prinsenhof diende tot 1795 als hoofdkantoor van de Amsterdamse admiraliteit, en werd in 1808 stadhuis toen de Franse koning Lodewijk het stadhuis op de Dam tot zijn paleis maakte. Het complex is een aantal keren uitgebreid.

  De gevel aan de Voorburgwal, in de stijl van de Amsterdamse School, dateert uit 1924-1926. Deze vleugel werd ontworpen door de architecten Hulshoff en Lansdorp van Publieke Werken. Lansdorp tekende de gevel, die de bocht van de gracht volgt en eindigt in een hoge hoekpartij.

  Het beeldhouwwerk, onder meer op de granieten pilasterkoppen, is van de hand van Hildo Krop.

  In de nieuwe vleugel bevonden zich onder meer een koffiekamer voor ambtenaren, de trouwzaal en de kamers van burgemeester en wethouders. Tegelijk werd in het oude Admiraliteitsgebouw een nieuwe raadszaal ingericht.

  De nieuwe vleugel was bedoeld als een tussenoplossing, tot er een geheel nieuw stadhuis gebouwd zou zijn. Het heeft echter nog zo'n zestig jaar geduurd voordat er daadwerkelijk een nieuw stadhuis kwam.

  Criticus J.P. Mieras stelde zich in het Bouwkundig Weekblad de vraag hoe het sentiment te behouden van de huizen die voor de nieuwe vleugel moesten wijken:

  Het gaat erom de sfeer van het oude te behouden in het licht van het heden. Het bouwen van een enkel nieuw huis in Oud-Amsterdam is daarom wellicht moeilijker dan het volbouwen van geheel Zuid en West te zamen.

  Zonder nu op details in te gaan kan gezegd worden dat het nieuwe gedeelte van het Raadhuis waardeering verdient voor de wijze waarop rekening is gehouden met de schoonheid van de oude gracht, en uit het geheele werk blijkt nadrukkelijk dat de ontwerpers niet voor de moeilijkheden van het vraagstuk uit den weg zijn gegaan.

  Het vraagstuk draagt — in dezen tijd — een dualisme in zich. Dit spiegelt zich ook af van dit gebouw. Maar dit dualisme tusschen de horizontale dominant van de raam-reeksen, die in een gebouwenstructuur als die van de onderhavige, onvermijdelijk is en het verticale accent dat in een grachtenhuis-gevel mòet spreken, is hier weggesmolten in een bevredigend harmonisch geheel; een geheel dat in zijn hoogte juist een karakteristieke eigenschap der oude huizen heeft behouden, op moderne schaal. Oud-Amsterdam is immers een stad van hoogbouw!

   Prinsenhof. Oudezijds Voorburgwal 197-199, Sint Agnietenstraat 3

   Datering:
   1924-1926
   Ontwerp:
   Publieke Werken (A.R. Hulshoff & N. Lansdorp)
   Bouwstijl:
   Amsterdamse School, expressief
   Oorsponkelijke functie:
   Stadhuis
   Status:
   Rijksmonument (6085)
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   maart 2018

   Er zijn 433 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (433)

   Zoeken