• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Lijst: vroege monumenten

  Lijst: vroege monumenten

  De periode 1850-1940 was in de monumentenzorg lang een ondergeschoven kindje. Aanvankelijk had dat een praktische reden: toen in 1903 begonnen werd met een inventarisatie van monumenten sloot het ouderdomscriterium van 50 jaar alles van voor 1850 uit. Later, na de Tweede Wereldoorlog, kwam daar een gebrek aan waardering voor de als minderwaardig beschouwde neo-stijlen bij.

  Die eerste inventarisatie leidde tot de "Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst", waarvan tussen 1908 en 1933 per provincie een lijst verscheen. Het deel Amsterdam was gereed in 1928. De lijst vormde na de oorlog het uitgangspunt voor de eerste selectie van rijksmonumenten, nadat in 1961 de eerste Monumentenwet werd ingevoerd.

  In de jaren 1980 kwam er meer aandacht voor bouwkunst uit de periode 1850-1940. Die herwaardering leidde tot het Monumenten Inventarisatie Project, dat vanaf circa 1990 zorgde voor de aanwijzing van een flink aantal nieuwe rijksmonumenten.

  We tonen hier de Amsterdamse bouwwerken die in 1970 of niet lang daarna op de lijst van rijksmonumenten werden geplaatst. De lijst houdt op waar het MIP begint. Bouwwerken die op de lijst kwamen vanwege een geschiedenis vóór 1850 zijn weggelaten.

  Al opgenomen op de Voorloopige lijst:

  Alle thema's

  Bronnen & links:
  • Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst: www.dbnl.org/…
  • Jongere bouwkunst. Amsterdam binnen de Singelgracht (1850-1940). RDMZ, Zeist 1984.
  • Geschiedenis van de monumentenzorg. isgeschiedenis.nl/…
  Laatste wijziging:
  mei 2020

  Zoeken