• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Prinsengrachtziekenhuis, Prinsengracht 769

  Afbeelding uit: oktober 2011.
  Afbeelding uit: oktober 2011.
  Afbeelding uit: Circa 1880. Het oorspronkelijke gebouw van Leliman.
  Afbeelding uit: maart 2014. Een tijdelijk boomloze Prinsengracht.
  Afbeelding uit: augustus 2017. Nog altijd geen bomen aan de gracht. Het pand wordt van binnen gestript.
  Afbeelding uit: januari 2019.
  Afbeelding uit: mei 2019.
  Afbeelding uit: circa 1910. Collectie Brinio/RCE, obj.nr BR02570-2197.

  Het voormalige Prinsengrachtziekenhuis, op het laatst "OLVG locatie Prinsengracht" geheten. Het was oorspronkelijk een ziekenhuis voor de gegoede burgerij. Vanaf het begin werden er ook verpleegsters opgeleid; voor de bouwheer, de Vereeniging voor Ziekenverpleging, was dat de eerste doelstelling. Aanvankelijk leverde de Vereeniging vooral thuiszorg. Geleidelijk verschoof de aandacht naar de zorg in het ziekenhuis; in 1914 werd de thuiszorg gestaakt.

  Het ziekenhuis fuseerde in 1994 met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, en ging verder als polikliniek van dat OLVG.

  De Vereeniging was in 1843 opgericht door een zevental artsen. Naar een idee van de arts en dichter Jan Pieter Heije wilden ze de opleiding van verpleegkundigen naar een hoger peil tillen.

  Het initiatief kwam uit protestantse kringen. Bij de inwijding in juni 1857 hield Willem Moll, hoogleraar theologie aan het Athenaeum Illustre een toespraak:

  [..] waarin hij o.a. met een enkel woord wees op het geschiedkundig feit dat Rome noch Athene, noch zelfs Israël openbare krankenhuizen, gewijd aan weldadigheid en gezelschappen van vrouwen, die wilden leven voor lijdende natuurgenoten, en dat stichtingen als deze verschijnselen zijn, uitsluitend behoorende aan de wereldgeschiedenis der laatste achttien eeuwen en uitgegaan van den bezielenden geest der liefde van het Christendom.

  In 1872 werd achter het ziekenhuis, in de Kerkstraat, een zusterhuis gebouwd. Het ziekenhuis zelf werd in 1903 uitgebreid met een extra verdieping, naar ontwerp van C.B Posthumus Meyjes sr.

  In de jaren 1950 werd links van het pand een aanbouw met witte gevel gerealiseerd, waarmee de beddencapaciteit boven de 100 kwam. Architecten daarvan waren Ingwersen & De Geus.

  Het OLVG heeft het gebouw in 2014 verkocht aan een projectontwikkelaar die het verbouwde tot woningen (verbouwingsarchitect: Roberto Meyer van MVSA). Het ziekenhuis huurde vervolgens een ruimte in de Spuistraat om er enkele poliklinieken in te vestigen.

   Prinsengrachtziekenhuis. Prinsengracht 769

   Datering:
   1856 / 1890 / 1902
   Ontwerp:
   Leliman, J.H. / C.B. Posthumus Meyjes sr.
   Bouwstijl:
   Neorenaissance XIXB
   Oorsponkelijke functie:
   Ziekenhuis
   Status:
   Rijksmonument (518366)
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   februari 2022

   Er zijn 112 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (112)

   Zoeken