• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Spuistraat 21

  Afbeelding uit: januari 2017.
  Afbeelding uit: april 2012.
  Afbeelding uit: 1884. Tekening gepubliceerd in De Opmerker, juni 1884.
  Afbeelding uit: augustus 2021.

  Gebouw van de vereniging van Catharina van Siena, een katholieke organisatie die ondersteuning gaf aan armlastige zieken en kraamvrouwen.

  Achter de gevel staat een relatief klein gebouw, waarvan het oorspronkelijke interieur verloren is gegaan. In de gevel zitten enkele neogotische elementen, zoals de spitsvormige boog boven de ingang.

  Architect Löning beschreef het pand in 1884 in het vakblad De Opmerker als volgt:

  Het hier afgebeelde gebouw (zie afbeelding, red.) werd in het jaar 1882 door den ondergeteekende ontworpen en uitgevoerd voor de Vereeniging "der H. Catharina van Siena", gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt arme zieken en kraamvouwen te ondersteunen.

  Bij de ordonnantie van den gevel moest rekening gehouden worden met de indeeling der verschillende plattegronden. Het sousterrain bevat de spijskokerij met bijlokalen. Daarboven bevindt zich de vergaderzaal, met afzonderlijken toegang. Behalve magazijnruimte, bevat het gebouw verder de noodige woonvertrekken.

  De gevel is opgetrokken in baksteen in verschillende kleuren, terwijl voor de constructiedeelen, waar dit noodig was, witte en blauwe bergsteen is gebruikt. Het venster boven den ingang is met gebrand glas gevuld, terwijl de sousterrainvensters van gesmeed-ijzeren hekken voorzien zijn.

  De aannemers waren de heeren Mulder en Sarlemijn, die met veel zorg de werkzaamheden uitvoerden.

  Het beeldhouwwerk is vervaardigd door de gunstig bekende firma Van den Bossche en Crevels.

  Het gebrande glas leverde de firma Geuer te Utrecht.

  J. H. T. LÖNING.

  De vereniging heeft het pand in elk geval tot 1939 gebruikt. Tegenwoordig zijn de onderste bouwlagen in gebruik als seksshop en filmzaal. Daarboven is een woning.

   Spuistraat 21

   Datering:
   1882
   Ontwerp:
   Löning, J.H.T.
   Bouwstijl:
   Neorenaissance XIXB
   Oorsponkelijke functie:
   Verenigingsgebouw
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   • Beschrijving: De Opmerker, jrg. 19, nr. 23, 7 juni 1884.
   • 50-jarig bestaan vereniging: De Tijd 22-4-1922, (Delpher) resolver.kb.nl/…
   Laatste wijziging:
   augustus 2021

   Er zijn 5 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (5)

   Zoeken