• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Gemaal Uitdam, Uitdammerdijk 39

  Afbeelding uit: maart 2017.
  Afbeelding uit: maart 2017. Oostkant.
  Afbeelding uit: circa 1900. Het gemaal in bedrijf. Op de voorgrond het water van de Rijperkolk.

  Gemaal Rijperkolk of gemaal Uitdam, een voormalig stoomgemaal. Het maalde water uit de Uitdammer Die naar een kolk (de Rijperkolk) die op de toenmalige Zuiderzee loosde. Het gemaal had twee stoommachines, die elk een scheprad aandreven. De schepraderen hadden een middellijn van 8,20 meter.

  Om Waterland beter te kunnen bemalen, had het hoogheemraadschap Waterland in 1875 besloten tot de bouw van twee stoomgemalen: een bij Kadoelen en een hier bij Holysloot. Dit gemaal was iets later klaar dan het zustergemaal Kadoelen. Het werk van beide gemalen werd eerder door windmolens gedaan, die na de komst van de stoomgemalen gesloopt werden.

  Op deze plek bevond zich destijds een sluis in de zeedijk, de Rijpersluis. De Rijperkolk, oorspronkelijk een water tussen gemaal en zeedijk, is nu een stukje grasland en een provinciaal monument.

  Volgens een krantenbericht uit 1917 was het gemaal op dat moment al buiten werking gesteld. Wellicht was het werk overgenomen door het vernieuwde gemaal Kadoelen. Het is ook mogelijk dat sluis en kolk naar aanleiding van de dijkdoorbraak en watersnoodramp van 1916 zijn verwijderd, en dat het gemaal toen zijn werk niet meer kon doen. Het had in 1909/10 nog nieuwe schepraderen gekregen. In 1924 werd het verkocht.

  Tegenwoordig wordt in het gebouw gewoond.

   Gemaal Uitdam. Uitdammerdijk 39

   Datering:
   1876
   Ontwerp:
   Leeuwen, J. van ?
   Bouwstijl:
   Oorsponkelijke functie:
   Gemaal
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   juli 2017

   Zoeken