• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Amstelkanaal met bruggen

  Afbeelding uit: 1917. Het plan-Zuid zoals in 1917 aangenomen door de gemeenteraad.
  Afbeelding uit: 1918. Bestektekening voor het graafwerk in 1918 (montage). Boven: het geheel; midden: het westelijke deel (Noorder Amstelkanaal); onder: het oostelijke deel (Amstelkanaal).
  Afbeelding uit: november 2022. Amstelkanaal, naar het westen gezien vanaf de P.L. Kramerbrug.
  Afbeelding uit: november 2022. Het Noorder Amstelkanaal gezien in westelijke richting vanaf de Hanny Michaelisbrug.
  Afbeelding uit: november 2022. Het Zuider Amstelkanaal gezien naar het zuidwesten vanaf de Hildo Kropbrug.
  Afbeelding uit: november 2022. Verkeersbord bij de Kom.
  Afbeelding uit: november 2022. De Kom, met aan de overkant de doorvaarten naar Boerenwetering (links) en Zuider Amstelkanaal.

  Amstelkanaal met bruggen

  Het Plan-Zuid van H.P. Berlage dat de gemeenteraad in 1917 goedkeurde, voorzag in de aanleg van een verbinding over water tussen de Amstel en de Schinkel. Tussen Amstel en Boerenwetering kwam een enkele verbindingsgracht, die zich bij de Boerenwetering splitste in een noordelijke en een zuidelijke tak.

  De oostelijke en noordwestelijke delen (tot aan de Amstelveenseweg) werden in januari 1918 aanbesteed. Het graafwerk, dat met de hand geschiedde, was een werkverschaffingsproject. Er werden onder meer werkloze havenarbeiders ingezet; door de Eerste Wereldoorlog was er aanzienlijk minder werk in de haven.

  Dat deel kreeg de naam Amstelkanaal. In 1925 werd besloten het noordwestelijke deel Noorder Amstelkanaal te noemen. Het water waar het kanaal zich splitst en de Boerenwetering kruist, wordt informeel De Kom genoemd.

  Het meest westelijke deel van de Amstel-Schinkelverbinding was de boogvormige Stadiongracht. De aanleg daarvan begon in 1926; de gracht was op tijd klaar voor de Olympische Spelen van 1928. Het Zuider Amstelkanaal was in 1929 gereed.

  Over de nieuwe waterwegen werd een reeks bruggen gebouwd. De vooroorlogse verkeersbruggen waren allemaal vaste plaatbruggen, wat laat zien dat de kanalen niet erg belangrijk waren voor de scheepvaart. Het Noorder Amstelkanaal liep sowieso dood op een dam bij de Amstelveenseweg. Alle vooroorlogse bruggen werden ontworpen door de Dienst der Publieke Werken; Piet Kramer verzorgde de architectonische vormgeving. Kenmerkend zijn de smeedijzeren brugleuningen en de landhoofden met metselwerk en natuursteen, voorzien van beeldhouwwerk van Hildo Krop.

  Het waterknooppunt van de Kom (vijf waterwegen) en de omringende kades en bruggen vormen een bijzonder stedenbouwkundig ensemble.

  Bruggen over het Amstelkanaal, van oost naar west:

  Bruggen over de Boerenwetering:

  Bruggen over het Noorder Amstelkanaal, van oost naar west:

  Bruggen over het Zuider Amstelkanaal, van oost naar west:

  De twee bruggen over de Stadiongracht zijn veel recenter; ze kwamen er pas toen het terrein rond het stadion openbaar gebied werd. Brug 2247 (Jan Wilsbrug) bij de Laan der Hesperiden dateert uit 2008. Brug 696 (Na Druk Geluksbrug) bij het Burgerweeshuispad was in 2010 gereed.

  Het Amstelkanaal is 1,6 km lang, het Noorder Amstelkanaal 2,2 km, het Zuider Amstelkanaal 2 km, en de Stadiongracht 1,2 km.

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  • Zware arbeid in gemeentedienst. De Standaard 26-8-1918, (Delpher) resolver.kb.nl/…
  • S. Baggelaar en P. van Schaik: Piet Kramer, Bruggenbouwer van de Amsterdamse School. Uitgeverij Stokerkade, Amsterdam 2016.
  Laatste wijziging:
  november 2022

  Zoeken