• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Begijnhof-rij van Bleys

  Afbeelding uit: 1886. Ontwerp tot herbouw. Uit het tijdschrift De Bouwmeester, 2e jaargang nummer 2.

  Begijnhof-rij van Bleys

  De katholieke architect A.C. Bleys kreeg in de jaren 1880 de opdracht om de gevels van de achterhuizen van het Begijnhof opnieuw te ontwerpen. Tot de demping van de Nieuwezijds Voorburgwal in 1884 stonden die gevels aan het water.

  Bleys ontwierp de gevels in de stijl van de Hollandse neo-renaissance uit de 16e en 17e eeuw. Hij gebruikte kleurige baksteen, rode en witte zandsteen, en hardstenen plinten. Versieringen werden grotendeels ontleend aan 16e- en 17e-eeuwse panden in Noord-Holland.

  Het Nieuws van den Dag schreef in juli 1884:

  Dezer dagen werd ook begonnen met den verbouw van een der huizen van het Begijnhof, waarvan de achtermuren aan de gedempte gracht staan. Die van het tweede huisje, van het R. C. kerkgebouw naar het Weeshuis gerekend, waarin de sacristy zal komen, wordt geheel nieuw in Hollandschen renaissance-stijl opgetrokken. Boven een rij boogvensters met gekleurde glasruiten, en terzijde van een uitstek zuilen de bustes van Vondel en Marius worden aangebracht.

  Achtereenvolgens zullen daarna ook de andere gevels van het Begijnhof aan den N. Z. Voorburgwal, naar teekeningen van den architect A. C. Bleys, mede in Hollandschen renaïssance-stijl worden verbouwd, zoodat hier, binnen een niet zeer lang tijdsverloop, ongeveer een twaalftal artistieke winkel- en woonhuisgeveltjes verrijzen zullen.

  Deze verbetering voor het oog zal stellig velen aangenaam zijn, doch niet minder verbazing wekken bij anderen, die zich de stellige verzekering meenden te herinneren, dat »nooit de achtergevels van de huizen van het Begijnhof verbouwd zullen worden.»

  Het ontwerp is niet volledig uitgevoerd.

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  mei 2022

  Zoeken