• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Muiderpoortstation

  Afbeelding uit: circa 1937. Foto van de door Jan Leupen ontworpen maquette.
Bron afbeelding: SAA, bestand ANWU01327000003.

  Muiderpoortstation

  In de jaren 1930 werd besloten tot ingrijpende wijzigingen in het oostelijke deel van het Amsterdamse spoorwegnet. De gelijkvloers lopende lijnen naar Utrecht en Hilversum zorgden voor veel overlast door de veelvuldig gesloten overwegen. De verbinding Utrecht Amsterdam liep daarnaast via het kopstation Weesperpoort, een onhandige oplossing.

  Besloten werd de spoorlijnen op een dijklichaam te leggen en om het Weesperpoortstation op te heffen en te vervangen door het zuidelijker gelegen, nieuw te bouwen Amstelstation. Het bestaande stationnetje Muiderpoort werd zuidwaarts verplaatst van de Van Swindenstraat naar de splitsing van de sporen naar Hilversum en Utrecht. Ook kwam er een nieuw rangeerterrein in de Watergraafsmeer.

  Het nieuwe station was in 1939 gereed. Vanuit de noordkant van de nieuwe stationshal liepen tunnels naar de westelijke en oostelijke perrons.

  Station Muiderpoort kreeg enkele bijgebouwen op het Oosterspoorplein en een drietal viaducten: een ten noorden van het station, tussen Wijttenbachstraat en Insulindeweg, en twee onder de gesplitste sporen, tussen Oosterspoorplein en Domselaerstraat respectievelijk Celebesstraat.

  Het seinhuis is al sinds 2003 een rijksmonument. Het stationsgebouw, de dienstwoningen en het dienstgebouw werden in 2014 aangewezen als gemeentelijk monument.

  Over de ingebruikname van het spoor tussen Muiderpoort en Amstelstation schreef het Algemeen Handelsblad in oktober 1939:

  Voor het eerst reed nu een volbezette trein over de nieuwe hoge baan van het Muiderpoort- naar het Amstelstation, voor het eerst werden de Linnaeusstraat en het Pres. Steynplantsoen over de viaducten gepasseerd - een gedenkwaardige en heuglijke gebeurtenis, waarmede de buurtbewoners van harte medeleefden. Want de veranda's van de huizen in de Vrolikstraat stonden in den vroolijken herfstzon vol wuivende menschen en de ramen van de woningen aan den Tugelaweg waren eveneens vol bezet, op straat bleef men staan en juichte den hoog voorbijrijdenden trein toe. Een feestelijke première!

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  december 2018

  Zoeken