• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Tweede Hugo de Grootstraat 2-18

  Afbeelding uit: april 2012. Hoek Nassaukade (rechts).
  Afbeelding uit: juni 2013.
  Afbeelding uit: juni 2013.
  Afbeelding uit: april 2021. "Stichting 
van het Protestantsch 
Weduwen en Weezenfonds"
  Afbeelding uit: april 2021. "De eerste steen gelegd
23 augustus 1880
door
J.H. Cordes en M.H. van Doorn"

  Rijtje woonhuizen gebouwd door het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds. Het waren woningen voor weduwen met jonge kinderen. Samen met het rijtje aan overkant boden de woningen ruimte aan twintig gezinnen.

  Het hoekpand op nummer 2 bood op de begane grond ruimte aan een bewaarschool (een peuter- en kleuterschool), inclusief kamer en keuken van de directrice. De buitenruimte diende als speelplaats. Op de verdieping was de werkkamer van de secretaris van het fonds en een vergaderzaal van het bestuur.

  Vanaf 1920 was nummer 2 in gebruik als "bewaarplaats" (crèche) van de vereniging die ook onder meer de kinderopvang in de Vinkenstraat beheerde.

  Het fonds verkocht in 1928 zijn vastgoed, om met de opbrengsten de financiële ondersteuning van weduwen en wezen voort te zetten. Kort daarop werden de woningen op de begane grond verbouwd tot winkels. Bijzonder zijn de houten puien in Amsterdamse School-stijl, net als aan de overkant van de straat. Ze werden in 1928 ontworpen door architect K. Sickler, huisarchitect van het fonds, in opdracht van de nieuwe eigenaar, C. Hoen.

  Het christelijke dagblad De Amsterdammer deed op 9 mei 1883 verslag van een vergadering van het bestuur van het fonds:

  Bij acclamatie werd de heer B.A. van Doorn als directeur herkozen. De heer Wildschut sprak hem in door de vergadering toegejuichte woorden toe, om de hoop uit te spreken, dat hij — Van Doorn — de eigenlijke oprichter dezer geheele vereeniging, nog vele jaren in haar bestuur werkzaam zou mogen zijn.

  Daarna begaf men zich naar de vestibule van het gebouw, waar de 20 weduwen zich verzameld hadden, die uit de meer dan 100 sollicitanten gekozen zijn als bewoonsters der nieuwen woningen. De heer van Doorn sprak haar toe en deelde haar mede, aan welke verplichtingen zij zich, bij het overigens gratis wonen hebben te onderwerpen. Een der vrouwtjes bedankte en daarna nam Ds. J.W. Bok het woord, om als lid der vereeniging de bestuurders en commissarissen voor hunne goede zorgen te danken en hen met dezen heugelijken dag geluk te wenschen. Ook een der aanwezige dames, die zeer veel voor de stichting gedaan heeft, feliciteerde hij, haar naam verzwijgende. Eindelijk sprak hij de weduwen toe.

  Nadat de heer Van Doorn hem voor het gesprokene bedankt had, werd de vergadering gesloten.

  In hetzelfde artikel wordt E.R. Kuipers genoemd als architect. Waarschijnlijk was dat timmerman-aannemer Egbert Roels Kuipers, vader van de architecten Roelof, Tjeerd en Foeke Kuipers.

  In de gevel bevindt zich een eerste steen uit 1880, gelegd door J.H. Cordes en M.H. van Doorn. Dat waren kinderen van een commissaris en van de genoemde directeur. Jan Herman Cordes was destijds acht jaar oud. Margaretha Helena van Doorn was al negentien. Zij zou zich een paar maanden later verloven met de landschapsarchitect Leonard A. Springer, de ontwerper van het Oosterpark en de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Vreemd genoeg trouwden ze pas in 1891.

  Oorspronkelijke huisnummers: 2 t/m 8.

   Tweede Hugo de Grootstraat 2-18

   Datering:
   1880-1883
   Ontwerp:
   Kuipers, E.R.
   Bouwstijl:
   Neoclassicisme met renaissance-ornamenten; winkelpuien verstrakte Amsterdamse School
   Oorsponkelijke functie:
   Woningen, bewaarschool
   Status:
   -
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   april 2021

   Er zijn 11 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (11)

   Zoeken