• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Binnengasthuis

  Afbeelding uit: oktober 2021. Beeldhouwwerk (1736) boven de oude Gasthuispoort (1603) aan de Oudezijds Achterburgwal. Twee zieken leunen tegen het stadswapen.
  Afbeelding uit: 1923-1925. Plattegrond van het terrein, samengesteld uit twee bladen van de Kaart van Amsterdam gemaakt door Publieke Werken in 1923 en 1925.
  Afbeelding uit: 1879. Situatie na de nieuwbouw van 1875. Gepubliceerd in Bouwkundige Bijdragen 25, 1879.
  Afbeelding uit: augustus 2014. Enkele gebouwen van het Binnengasthuis. Links van het midden de wachtkamers (1875). Daarachter de ziekenzalen (1890). Rechts van het midden het administratiegebouw (1913). Geheel rechts het vrouwenverband (1877).
  Afbeelding uit: juni 1945. Een patiënt met hongeroedeem krijgt een bloedtransfusie.
  Afbeelding uit: juni 1981. Patiënten worden met bussen ("polylances") overgebracht naar het nieuwe AMC.
  Afbeelding uit: 1983. Het anatomiegebouw kort voor de afbraak.
Bron afbeelding: SAA, bestand 5293FO017748.
  Afbeelding uit: 1890. Een vermoedelijk geënsceneerde foto van een ziekenzaal. Een zuster doet iets met het oor van een jongen, een arts neemt de pols op van een vrouw.
Bron afbeelding: SAA, bestand OSIM00002002257.

  Binnengasthuis

  Voormalig ziekenhuis in de binnenstad. De meeste bebouwing op het huidige BG-terrein dateert uit de periode tussen 1868 en 1914.

  De geschiedenis gaat terug tot 1582, toen een aantal geconfisqueerde kloosters tot gasthuis werden ingericht. Gasthuizen zijn de voorlopers van ziekenhuizen.

  In 1635 werd buiten de stadspoorten een ander gasthuis ingericht, dat vanwege de ligging Buitengasthuis ging heten. Het ziekenhuis in de binnenstad heette sindsdien Binnengasthuis.

  Eind negentiende eeuw werd het Binnengasthuis ook gebruikt als academisch ziekenhuis van de gemeentelijke universiteit. Wegens ruimtegebrek verhuisden die functies in de jaren 1920 naar het Wilhelmina Gasthuis, de opvolger van het Buitengasthuis.

  Diverse vooraanstaande architecten werkten mee aan de ontwikkeling van het complex, al dan niet verbonden aan Publieke Werken: A.N. Godefroy, B. de Greef, W. Springer, H. Leguyt, F.W.M. Poggenbeek en J. van der Mey.

  In 1981 verhuisde het ziekenhuis naar het nieuwe Academisch Medisch Centrum in Zuidoost. De meeste vrijgekomen gebouwen kwamen in gebruik bij de universiteit. Er kwamen toen ook enkele nieuwe verbindingen met de Nieuwe Doelenstraat (de Binnengasthuisstraat) en met de Kloveniersburgwal (poortje onder het zusterhuis), waardoor het terrein het gesloten karakter verloor.

  Legenda bij de plattegrond van het Binnengasthuisterrein in 1923-1925:
  1) kraamkliniek, in 1923 gebruikt als mannen- en vrouwenziekenhuis. 1870, ontwerp Godefroy en De Greef.
  2) vrouwenafdeling. 1875, ontwerp Godefroy en De Greef.
  3) oorspronkelijk: wachtkamers voor poliklinieken en apotheek. 1875, ontwerp Godefroy en De Greef.
  4) klinisch ziekenhuis, met aparte vleugels voor mannen en vrouwen, en enkele collegezalen. 1890, ontwerp Leguyt.
  5) apotheek. 1890, ontwerp Leguyt.
  6) laboratorium voor de gezondheidsleer. 1882, ontwerp Springer en De Greef.
  7) keukengebouw. 1908, ontwerp Publieke Werken.
  8) administratiegebouw en kinderkliniek. 1916, ontwerp Van der Mey. Het zuidelijke deel, met de kinderkliniek, is in 1991 gesloopt.
  9) anatomiegebouw met lijkenkelder. 1875, ontwerp Godefroy. In 1887 vergroot met een collegezaal in de vorm van een amfitheater. In 1983 gesloopt, om een doorbraak te kunnen maken naar de Nieuwe Doelenstraat.
  10) en 11) chirurgische kliniek (10) en zusterhuis (11). 1896, ontwerp Poggenbeek.
  A) het complex van de Nederlandsche Bank.
  B) het voormalige Bernardusgesticht, vanaf 1915 in gebruik bij de bank.

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  augustus 2021

  Zoeken