• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • De Dageraad

  Afbeelding uit: maart 2012. Hoek Tellegenstraat - Takstraat.
  Afbeelding uit: maart 2012. De P.L. Takstraat.

  De Dageraad

  Woningbouwvereniging De Dageraad liet in de Pijp tussen 1920 en 1923 een complex woningen verrijzen dat een van de juwelen van de Amsterdamse School zou worden. De blokken werden ontworpen door Michel de Klerk en Piet Kramer. Het ging om ongeveer 300 woningen en 6 winkels.

  De Dageraad was een socialistische woningbouwvereniging, die net als De Klerk en Kramer vond dat fraaie woningbouw kon helpen om het volk te verheffen. De indeling van de woningen was daarom ondergeschikt aan de esthetiek van de gevel.

  In de open ruimte van het Y-vormige complex werd later de Coöperatiehof gebouwd.

  Het socialistische dagblad Het Volk nam in juli 1922 een kijkje in de Henriëtte Ronnerstraat en schreef het volgende:

  De woningen maken al dadelijk een zeer aangenamen indruk. Hoewel de bouw zeer sober is gehouden, is door eenvoudige middelen een afwisseling bereikt, die de huizen tot een waren oogenlust maakt. Het fleurige rood der daken steekt prettig af tegen de grijze muren, terwijl deze laatste kleur weer wordt gebroken doordat de onderzijde van den gevel bruin getint is. Ook door den vorm onderscheiden de huizen zich. Hoewel er zes gezinnen door een buitendeur de woning inmoeten, missen deze perceelen goddank het verfoeilijk leelijke karakter van de onuitstaanbare huurkazernes, waarvan er slechts één in een straat behoeft te zijn, om haar karakter tot in den grond te bederven.

  Integendeel, deze huizen zijn lager dan het gewone type van de moderne woning. Door de praktische inrichting krijgt ieder gezin toch de beschikking over een huiskamer, keuken en drie kleinere kamers. In de huiskamers trekt vooral de aandacht een nieuw type schoorsteen. Deze schoorsteenen worden gegoten en maken, wanneer ten minste de stand der rookkanalen wat meewerkt, een prettigen indruk. Het eenige bezwaar, dat wij tegen deze kamers hebben, is de te geringe afmeting van het venster.

  Onze ruimte laat helaas niet toe tot in de finesses af te dalen. Wij volstaan dan ook met te verklaren, dat de architekten nergens hun zin voor de praktijk ondergeschikt hebben gemaakt aan hun aesthetische aspiraties. Alles is zeer geriefelijk en praktisch. Dat hun andere moderne kollega's hieraan een voorbeeld mogen nemen!

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  mei 2013

  Zoeken