• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • De Dageraad

  Afbeelding uit: maart 2012. Reliëf op het monumentale complex "De Dageraad" op de hoek Takstraat/Tellegenstraat.
  Afbeelding uit: maart 2012. Stadionweg.
  Afbeelding uit: maart 2012. Coöperatiehof.
  Afbeelding uit: maart 2012. Complex De Dageraad.
  Afbeelding uit: augustus 2016. Complex De Dageraad.

  De Dageraad

  21 augustus 1916 - 2001

  De Amsterdamsche Woningstichting "De Dageraad" werd in 1917 erkend als organisatie die geld kon krijgen in het kader van de Woningwet. De stichting kwam voort uit de Algemeene Arbeiders-Coöperatie "De Dageraad", opgericht in 1900.

  Met het oog op de destijds heersende woningnood wilde de coöperatie ook woningen bouwen voor de eigen leden. Om in aanmerking te komen voor woningwetleningen moest een zelfstandige organisatie worden opgericht. Dat gebeurde in 1916. De eerste bestuurders van de woningstichting waren ook bestuurders van de coöperatie: de leraar dr. D.A. Sloos, Dageraad-bedrijfsleider A.A. Content en de latere wethouder J.J. van der Velde.

  De gemeente stelde grond beschikbaar in de Buiksloterham en in Zuid. Het plan in Noord, van de architecten Greiner en Rutgers, werd door het Rijk afgekeurd; het zou te luxe zijn geweest. In 1920 begon wel de bouw van een complex met woningen rond de P.L. Takstraat in de Nieuwe Pijp, een deel van Plan Zuid. Het werd geheel in de stijl van de Amsterdamse School ontworpen door de architecten De Klerk en Kramer en kreeg de naam van de opdrachtgever.

  De Dageraad bouwde vervolgens op diverse andere plekken in de stad, onder meer in de Stadionbuurt rond de Discusstraat en in het tuindorp Buiksloterham.

  In 2001 fuseerde De Dageraad met drie niet-Amsterdamse corporaties tot De Alliantie.

  Zoeken