• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Hendrik Hana

  Afbeelding uit: november 2011. School Bloemstraat/Lijnbaansgracht, 1853.
  Afbeelding uit: november 2021. Sociale woningbouw Eerste Passeerdersdwarsstraat (1854)
  Afbeelding uit: augustus 2015. Kloveniersburgwal (1854)

  Hendrik Hana

  4 mei 1814 - 17 januari 1877

  Hendrik Hana werd geboren in Leiden. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, waarvan hij in 1850 tot lid werd benoemd.

  Hij ontwierp de zwemschool annex badinrichting aan de Westerdoksdijk (1845), en de Parkzaal in de Plantage (1851; gesloopt 1880), samen met Willem Froger. Sommige bronnen melden dat Froger enkel toezicht hield, namens de stad.

  Hana werkte ook buiten Amsterdam. In Haaksbergen ontwierp hij de achtkante Hervormde kerk (1854, rijksmonument). Hij werkte enkele jaren samen met collega J.A. Smits onder de naam Hana & Smits (1859-1862). Samen ontwierpen ze de Nicolauskerk in Wolphaartsdijk (1861, ook een rijksmonument).

  Tot zijn Amsterdamse werk behoort verder het oudste nog bestaande blokje sociale arbeiderswoningen in Nederland, gebouwd voor de Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse.

  Hana was naast architect ook aannemer, én onderwijzer in de bouwkunde. In 1844 richtte hij een "instructie- of ambachtschool" op, waar jongelui konden leren tekenen en timmeren. Zodoende was hij leermeester van onder meer Gerlof Salm en de latere fotograaf Jacob Olie. De school was aanvankelijk gevestigd in de Nes en later aan de Lauriergracht.

  Hana was in 1845 getrouwd met Gerritje Wijnveld, met wie hij enkele kinderen kreeg. Hij overleed in 1877 en werd begraven op de Oosterbegraafplaats.

  Zoeken