• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • G.A. Roobol

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  G.A. Roobol

  1889 - 1981

  De Amsterdammer Gustaaf Adolf Roobol bezocht na de lagere school de ambacht- en industrieschool. Hij studeerde ook architectuur, aan het Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht (VHBO) van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

  Na een loopbaan op het bureau van Berlage en bij Publieke Werken begon hij in 1926 voor zichzelf. Zijn eerste opdracht was vermoedelijk het restaurant Bordelaise in de Leidsestraat, in de stijl van de Amsterdamse School.

  Hij was actief in de hervormde gemeenschap: als bestuurslid van de bond van christelijke opzichters en tekenaars en als mede-oprichter van de "Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden". Wellicht heeft hij daaraan enkele opdrachten te danken, zoals voor de scholen in de Versterstraat en de Geulstraat (1932).

  Van 1935 tot 1939 zat Roobol voor de Christelijk-Democratische Unie in de Amsterdamse gemeenteraad. De CDU had bij verkiezingen in 1935 één zetel behaald.

  Naast scholen ontwierp enkele villa's (buiten Amsterdam), woonhuizen en garages.

  Alle personen en organisaties

  Laatste wijziging:
  augustus 2018
  Link Twitter Facebook E-mail

  Zoeken