• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Beurs van Berlage, Beursplein 1-3

  Afbeelding uit: mei 2020.
  Afbeelding uit: juli 2011. Noordgevel, aan de Oudebrugsteeg.
  Afbeelding uit: 1902. Tekening gepubliceerd in het tijdschrift De architect, twaalfde jaargang.
  Afbeelding uit: januari 2013. Noordgevel. Aan deze kant lijkt het gebouw uit meerdere gebouwen te bestaan, waardoor de suggestie van een stad ontstaat.
  Afbeelding uit: juli 2011. De 150 meter lange, geheel vlakke gevel aan het Damrak.
  Afbeelding uit: juli 2011. Dit was de ingang van de aandelenbeurs, aan de Oudebrugsteeg. Het beeld stelt Hugo de Groot voor, de rechtsgeleerde wiens denken volgens sommigen vooruitliep op de komst van een Volkenbond. Het idee van een dergelijke bond, waarin landen harmonieus zouden samenwerken aan een betere toekomst, sprak Berlage zeer aan.
  Afbeelding uit: juli 2011. "Beidt uw tijd", staat er onder de door Berlage ontworpen wijzerplaat op de toren.
  Afbeelding uit: januari 1987. Maquette, gemaakt voor een tentoonstelling over Berlage in het Beursgebouw.
  Afbeelding uit: februari 2017. Foto gemaakt achter een raam in de Primark.
  Afbeelding uit: december 2011. Het reliëf is gemaakt door Lambertus Zijl. Het toont links een paradijselijk tafereel, rechts de harde werkelijkheid van baas en knechten, en in het midden het ideaal waarin de uitersten samenkomen.

Het gedicht is een kwatrijn van Albert Verwey:

Als voorhoofd strekt de steen op de ingangsbogen
't Verstand des handels breke in heldre lijn
Daaruit: Tusschen zoo mensch als dingen zijn
Veel omgangsdaden die 't bestaan beoogen.

Verwey probeerde hiermee te zeggen dat de beurshandel slechts een van de vele manieren is om een inkomen te vergaren.
  Afbeelding uit: mei 1903.
  Afbeelding uit: april 2020. Boven de ingang aan het Damrak bevindt zich een reliëf van Lambertus Zijl. De dichtregels zijn van Albert Verwey en zijn een verwijzing naar de Volkenbond:

De aard wordt straks één: de volkren zijn als groepen
Van de d'eenen bond die heel haar bol beheerscht
Door land, door zee, streeft trein, streeft vloot om 't zeerst
Naar 't wisselend doel waarheen ze elkander roepen.
  Afbeelding uit: mei 2013. Gijsbrecht III (ca. 1200 - ca. 1252), heer van Amstelland. Het beeld, gemaakt door Lambertus Zijl, prijkt op de hoek Beursplein-Damrak. Vermoedelijk kreeg hij die plek omdat onder zijn bewind de Dam in de Amstel werd gelegd, waaraan de stad zijn naam ontleent.
  Afbeelding uit: mei 2013. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), beroemd en berucht gouverneur-generaal van de VOC, de handelsonderneming die Amsterdam veel welvaart bracht. Het beeld is gemaakt door Lambertus Zijl en prijkt op de hoek van Damrak en Oudebrugsteeg. "Dispereert niet" was de lijfspreuk van de specerijeneilandenbedwinger.
  Afbeelding uit: mei 2013. Hugo de Groot, uitgebeeld door Lambertus Zijl. Oudebrugsteeg bij de hoek Beursstraat.
  Afbeelding uit: mei 2013. Lambertus Zijl maakte ook de grappige sluitstenen van de bogen boven de ingangen.
  Afbeelding uit: mei 2013. Beursstraat. Hoewel dit de achterkant is, is ook aan deze gevel veel aandacht besteed.
  Afbeelding uit: juni 2013.
  Afbeelding uit: augustus 2015. Het dak, gezien vanaf de Oude Kerk.
  Afbeelding uit: juli 2012. Een van de drie tegeltableaus van Jan Toorop in de vestibule, nu het café aan het Beursplein. De andere twee tonen Verleden en Toekomst; dit tableau toont het Heden. Op de voorgrond links een geëmancipeerde vrouw, rechts een mannelijke arbeider, en in het midden een peinzende man achter een klok die tien voor twaalf aangeeft. De twee anderen kijken hem verwachtingsvol aan: waar gaat het heen? Achter hen de verscheurde moderne maatschappij: de arbeiders lopen naar links, de hoge hoeden naar rechts.
  Afbeelding uit: september 2013. De zaal waar de effectenbeurs werd gehouden.
  Afbeelding uit: september 2013. De vestibule.
  Afbeelding uit: september 2013. In de voormalige graanbeurs is een glazen concertzaal gebouwd.
  Afbeelding uit: september 2013. Sgraffito (muurschildering) van Jan Toorop in de Graanbeurs.
  Afbeelding uit: september 2013. De voormalige Goederenbeurs.
  Afbeelding uit: oktober 2018. Plaquette ter ere van Berlages 70ste verjaardag, in de gevel aan het Damrak.
  Afbeelding uit: januari 2022. Gevel Beursplein. Onder het oude stadswapen (de kogge) staat "Deze beurs werd voltooid in het jaar 1902".
  Afbeelding uit: april 2020. Beidt uw tijd, oftewel wacht tot het moment daar is.
  Afbeelding uit: januari 2022. Duur uw uur: blijf zo lang als nodig is.
  Afbeelding uit: december 2011. Het Damrak heeft hier nog het straatmeubilair uit 1991 ontworpen door Alexander Schabracq en Tom Postma. Het werd vanaf 2013 vervangen.

  Berlages koopmansbeurs. Het gebouw wordt vaak genoemd als het eerste voorbeeld van modern bouwen in Nederland: "het eerste grote gebouw waarvan de architectuur zich heeft losgemaakt van de neostijlen", aldus de omschrijving in het register van rijksmonumenten.

  Het was het derde beursgebouw van Amsterdam. De eerste beurs, van Hendrick de Keyser, stond tussen 1611 en 1836 op het Rokin. Het gebouw werd wegens bouwvalligheid vervangen door een nieuwe beurs, ontworpen door J.D. Zocher, op de Dam. Dat classicistische monstrum was na enkele decennia verouderd en werd in 1903 gesloopt.

  In de beurs van Berlage werd gehandeld in goederen en aandelen. Er waren vier beurszalen: de Goederenbeurs (ingangen aan Beursplein en Damrak), de Schippersbeurs (ingang Damrak), de Graanbeurs (ingang Oudebrugsteeg) en de Effectenbeurs (linkeringang Oudebrugsteeg). De Goederenbeurs was de grootste, met 45 x 23 meter, en de Schippersbeurs de kleinste.

  De aandelenhandel verhuisde al in 1912 naar een eigen gebouw aan Beursplein 5.

  De laatste beurs vertrok in 1989 uit het gebouw. Dat was de Optiebeurs, die naar het Rokin ging. De Optiebeurs huisde sinds 1978 in de zaal waar tot 1970 de Graanbeurs plaatsvond.

  Het gebouw wordt nu vooral gebruikt voor concerten (Graan- en Effectenbeurs) en tentoonstellingen (Goederenbeurs).

  Elk van de vier gevels heeft een eigen geleding. De gevel aan het Damrak is geheel vlak, om de rol van de straat als monumentale as tussen station en Dam te benadrukken. De torens van de gevel aan het Beursplein geven aan dat daar de hoofdingang is. In de Beursstraat springt de gevel deels terug, om meer licht toe te laten in de smalle straat. Het ritme van de ramen in die gevel sluit aan bij dat van de oudere panden aan de overkant. De gevarieerde, opengewerkte gevel aan de noordkant tot slot voorkomt dat het grote gebouw vanaf het station als een soort massieve, gesloten burcht zou ogen.

  Het gebouw is van binnen en buiten rijkelijk gedecoreerd. Berlage schakelde de dichter Albert Verwey in om samenhang aan te brengen in de decoraties. Samen bedachten ze twee thema's: de geschiedenis van Amsterdam als handelsstad, en de toekomst waarin goederen op een andere manier verdeeld zouden worden. De spreuken bij de klokken op de toren, "Beidt uw tijd" en "Duur uw uur", komen uit het gedicht 'De Toren' dat Verwey speciaal voor de beurs schreef.

  Berlage maakte de tekeningen tussen 1896 en 1898. De bouw begon in 1898 en was in 1903 gereed. Al snel begon het gebouw ongelijkmatig te verzakken, wat tot flinke scheuren in de gevels leidde. In 1907 werden daarom merendeels onzichtbare trekstangen met muurankers aangebracht. Ook werd toen de huidige schoorsteen gebouwd, in de Beursstraat; de oorspronkelijke stond midden in het complex.

   Beurs van Berlage. Beursplein 1-3, Beursstraat 2, Damrak 213-387, Oudebrugsteeg 9-13

   Datering:
   1903
   Ontwerp:
   Berlage, H.P.
   Bouwstijl:
   Rationalisme met neoromaanse invloeden
   Oorsponkelijke functie:
   Beurs
   Status:
   Rijksmonument (437)
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   mei 2020

   Er zijn 167 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (167)

   Zoeken