• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Westelijke Tramremise

  Afbeelding uit: 1905. Plattegrond uit 1901. Onder de Tollensstraat, rechts het Bellamyplein. Geheel links een rijtje werkplaatsen: smederij, bankwerkerij, draaierij, en magazijnen. Ze grensden aan de langgerekte traverseerhal. De hallen rechts daarvan waren remises en werkplaatsen. Die werden later verlengd, waarbij het verspringende profiel aan het plein ontstond.
  Afbeelding uit: augustus 2018. Ingang van het complex aan de Bilderdijkkade.
  Afbeelding uit: december 2015. Rechts de gevel aan het Bellamyplein.
  Afbeelding uit: september 2013. De traverseerhal tijdens de renovatie.

  Westelijke Tramremise

  De voormalige Westelijke Tramremise (Remise Tollensstraat), inclusief kantoor, traverseerhal, werkplaats en magazijngebouwen. Het complex groeide vanaf 1901 tot 1914 op het terrein tussen Tollensstraat en Bellamystraat en -plein. De hoofdingang was aan de Tollensstraat; de ingangen voor trams aan het Bellamyplein.

  De Amsterdamse tram werd vanaf 1900 geëlektrificeerd. Dat vroeg om andere remises dan de oude met paardenstallen: er moesten onder meer werkplaatsen met werkkuilen komen voor de motorvoertuigen, en de rijtuigen met bovengeleiding waren hoger dan de oude paardentrams.

  De gebouwen werden ontworpen door de dienst Publieke Werken: doelmatig en zo goedkoop mogelijk. PW paste een overgangsstijl toe, typerend voor het eerste decennium van de 20e eeuw: een mengeling van Berlagiaans, eclectisch en met art nouveau-detaillering.

  Het complex verrees in drie fasen:
  1. 1901-1902: traverseerhal; drie hallen dwars op de traverseerhal die als remise en werkplaats dienden; dienstwoning Tollensstraat 62.
  2. 1903-1904: nog twee hallen; dienstwoning Bellamystraat 1.
  3. 1908-1914: enkele hallen verlengd en verhoogd; dienstwoningen Tollensstraat 61 en Bilderdijkkade 62, met ernaast een nieuwe hal (hal 17).

  Tussen 1925 en 1957 werden hier ook bussen onderhouden. Vanaf 1932 werden trams hier enkel onderhouden en niet meer gestald. Nadat de werkplaats in 1997 naar Diemen vertrok, raakte het complex in onbruik. Wel werd het in 2001 een rijksmonument.

  In januari 2013 begon de stichting Tramremise Ontwikkelingsmaatschappij met het renoveren en verbouwen van het complex. Het plan was om er allerlei voorzieningen te vestigen: onder meer een hotel, bioscoop, restaurant, bibliotheek en tv-studio's. Architect van de renovatie was André van Stigt. In 2015 was de metamorfose tot cultureel centrum De Hallen gereed.

  Alle complexen

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  augustus 2019

  Zoeken