• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Kalverstraat 122

  Afbeelding uit: november 2020. Aan de stand van de hijsbalk is te zien dat het pand achter de gevel schuin naar achteren loopt.
  Afbeelding uit: december 2014. 2014: Van Haren.
  Afbeelding uit: november 2020. De ingang aan de Begijnensteeg, nu nooduitgang.
  Afbeelding uit: december 2014. De ingang aan de Begijnensteeg, nu nooduitgang.
  Afbeelding uit: 1916. De zaal in 1916.
  Afbeelding uit: Circa 1881. De meubelzaak van Jansen.
  Afbeelding uit: 1892. Plattegronden van de begane grond (rechts) en eerste verdieping. De Kalverstraat is onderaan; links is de uitgang aan de Begijnensteeg.
Bron afbeelding: SAA, bestand 5221BT908097.
  Afbeelding uit: 1961. Bioscoop Corso.

  Pand met lijstgevel op klossen. Het loopt door tot aan de Gedempte Begijnensloot en heeft een zijingang aan de Begijnensteeg.

  In oktober 1854 opende hier de concertzaal Diligentia met een soirée musicale. Het Algemeen Handelsblad schreef "De nieuwe zaal is niet groot, maar vriendelijk en lief, en bijzonder gunstig voor het gehoor." Dat 'klein' was overigens relatief: er was plaats voor 500 toehoorders.

  In 1880 werd het pand onder leiding van Van Gendt verbouwd tot winkel van meubelfabrikant H.F. Jansen & Zonen, die overkwam van nummer 178. Een deel van het gebouw bleef concertzaal, met ingang aan de Begijnensteeg.

  Jansen verhuisde in 1892 naar het Spui. Het hele pand werd vervolgens gebruikt door theater "De Vereeniging", dat overkwam uit de Warmoesstraat. Het werd daartoe verbouwd naar een ontwerp van H.J. Wigman. Aan de Kalverstraat kwam de ingang met de vestibule. De ingang aan de Begijnensteeg werd een nooduitgang; op de verdiepingen waren de kleedkamers.

  Het theater sloot al in 1895. Volgende gebruiker was Hotel de France, met café Français, wintertuin en diverse zalen. Het hotel sloot begin 1911.

  Van Gendts vroegere assistent Evert Breman verbouwde het pand daarop tot filmtheater Pathé, met circa 500 plaatsen. In 1923 sloot Pathé. Twee jaar later, na een verbouwing door Mastenbroek, ging de bioscoop verder onder de naam Corso. Die werd in 1979 gesloten.

  Tegenwoordig is in het pand een schoenenwinkel gevestigd.

  Dagblad De Tijd schreef in februari 1881:

  De prachtige en rijke winkels en magazijnen in de Kalverstraat hebben weder een mededinger gekregen in een gebouw, welks constructie in plaats van aan den timmerman, geheel aan den schrijnwerker en den beeldhouwer werd toevertrouwd. De plaats namelijk, waar tot voor eenige maanden het gebouw Diligentia stond, wordt thans ingenomen door een meubelpaleis, hetwelk er niets meer van heeft dan den naam, doch dat dien naam, als devies van de eigenares, de firma H.F. Jansen en Zonen, met volle recht mag blijven voeren. Terwijl het geheele gebouw is opgetrokken volgens de plannen van den architect A.L. van Gendt, werd het binnenwerk van het benedenmagazijn geheel ontworpen door de heeren Jansen en uitgevoerd door hun eigen werklieden, die ook hierin weder blijken gaven van hun erkende bekwaamheid.

  Het voorste gedeelte, met fraaien parketvloer, wordt van de straat gescheiden door een reusachtige spiegelruit en is des avonds op hoogst doelmatige wijze verlicht. Het achterste deel is een salon, maar kon voor de opening, die gisteren-avond plaats had, nog niet geheel gereed komen. Deze is geheel in vlaamschen renaissance-stijl aangelegd, met keurig gebeeldhouwde trap, balustrade en pilasters, alles van fijn italiaansch notenhout. De grond is ook hier belegd met een keurig bewerkten parketvloer. De geschilderde vensterramen maken een goed effect, en voorzeker zullen de schoorsteen en het plafond, die nog onderhanden zijn, voor zoover uit de teekening valt op te maken, dit salon tot eer doen strekken van onze kunstindustrie, tegenover alles wat op dit gebied in het buitenland wordt vervaardigd. Het spreekt van zelf, dat de keurigste meubelen thans op den voorrang staan, zoodat ook in dit opzicht een bezoek aan het nieuwe magazijn alle aanbeveling verdient.

  In 2020 kwam hier een filiaal van de Zweedse modeketen H&M. Het is een 'concept store' waar geen kleding maar interieurartikelen verkocht worden. Eerder zat er een filiaal van schoenenketen Van Haren.

   Kalverstraat 122

   Datering:
   1854 / 1880 / 1892 / 1911 / 1925
   Ontwerp:
   Gendt, A.L. van / H.J. Wigman / E. Breman / G.F. Mastenbroek
   Bouwstijl:
   Neorenaissance XIXB
   Oorsponkelijke functie:
   Concertzaal
   Status:
   Gemeentelijk monument
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   november 2020

   Er zijn 12 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (12)

   Zoeken