• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Keizersgracht 508

  Afbeelding uit: april 2012.
  Afbeelding uit: april 2012.
  Afbeelding uit: mei 2020.
  Afbeelding uit: Circa 1885.
  Afbeelding uit: mei 2013. Het beeldhouwwerk is gesigneerd met F.L.H. de Fernelmont. Als maker wordt echter in de literatuur E. Van den Bossche genoemd. Op de sluitsteen van de boog staat het monogram AB van de eigenaar van de winkel.
  Afbeelding uit: 1880. De gevels aan de Leidsestraat en aan de Keizersgracht.
Bron afbeelding: SAA, bestand 5221BT904112.
  Afbeelding uit: 1916. In juni 1916 kwam hier muziekinstrumentenhandel Van Overbeeke & Co.
  Afbeelding uit: november 2020. Signatuur aan de kant van de Leidsestraat:
A.C. Bleys
Bouwmeester

  Winkelpand op de hoek van Keizersgracht en Leidsestraat. Hardstenen pui. Het torentje is neogotisch, de gevel heeft delen in de stijl van de neorenaissance.

  De buste boven de ingang toont P.C. Hooft. Het was in maart 1881 driehonderd jaar geleden dat de dichter geboren was. Het sigarenmagazijn van Arie Blaauw dat hier kwam heette ook P.C. Hooft.

  De net als Bleys katholieke Blaauw woonde hier zelf, samen met zijn vrouw en hun uiteindelijk elf kinderen. Later werd de ruimte boven de winkel verhuurd als kantoor.

  Het Nieuws van den Dag was bij de oplevering in juni 1881 enthousiast:

  In de Leidschestraat op den hoek van de Keizersgracht is een sierlijk winkelgebouw in oud-Hollandschen bouwtrant verrezen.

  De bestemming van dit magazijn, naar den dichter P. Czn. Hooft vernoemd, wiens borstbeeld boven den ingang en Cartouche prijkt, is om daarin tabak en sigaren te verkoopen. De pui van den met een aardig hoektorentje bekroonden gevel is van blauwen hardsteen met gepolijste kolommen. Het bovengedeelte van den gevel is van den kleurigen Hollandschen bak- en tufsteen en versierd met toepasselijk beeldhouwwerk.

  Boven de winkelramen prijken in keurig beitelwerk bas-reliefs van kinderfiguurtjes, spelende met emblemen, die zinspelen op den tabakshandel. De winkel is inwendig versierd met Delftsche tegels en met een marmeren parketvloer, terwijl koperen gasluchters in den stijl van de betimmering het vriendelijke tabaks-paleisje in den avond zullen verlichten. Goed geschilderde en gebrande glazen versieren verder het bovengedeelte der vensters, wat vooral des avonds in het oog zal vallen.

  Het geheel strekt den ontwerper, den bouwmeester A.C. Bleys, tot eer en bewijst hoeveel partij er van een klein stukje gronds kan getrokken worden indien een gekuischte smaak den bouwmeester leidt. Aan de beeldhouwers E. Collinet (sic) en L. de Teinelmont (sic) zijn de basreliefs en ornamenten te danken.

  De eigenaar van dezen sierlijken tabakswinkel, de Heer A. Blaauw, heeft de Leidschestraat met een uitstekend schoon gebouw verrijkt.

  F.L.H. de Fernelmont maakte de reliëfs; leerlingen van de Quellinus-kunstopleiding maakten de kop van Hooft, onder leiding van hun leraar E. Colinet. Sommige bronnen noemen E. van den Bossche als de beeldhouwer. Met hem zou Bleys enkele jaren later samenwerken bij de St.-Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade.

  Vanaf 1911 zat hier een bijkantoor van "De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank", een verzekeringsmaatschappij waarvan de winst grotendeels naar de arbeidersbeweging ging. In 1915 verhuisde "De Centrale" naar de Sarphatistraat.

  In 1916 kwam hier een filiaal van muziekinstrumentenhandel Van Overbeeke & Co.

   Keizersgracht 508, Leidsestraat 40

   Datering:
   1881
   Ontwerp:
   Bleys, A.C.
   Bouwstijl:
   Eclecticisme
   Oorsponkelijke functie:
   Winkel-woonhuis
   Status:
   Rijksmonument (2628)
   Bronnen & links:
   Laatste wijziging:
   mei 2018

   Er zijn 42 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

   Toon afbeeldingen Stadsarchief (42)

   Zoeken