• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Eclecticisme

  Afbeelding uit: februari 2012. Oude Turfmarkt. Architect: W. Froger.
  Afbeelding uit: mei 2012. Plantage, hoek Parklaan-Middenlaan. Architect: G.W. Breuker.
  Afbeelding uit: circa 1890. Koning Willemshuis, Egelantiersstraat. Architect: J. van Maurik.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010194001381.
  Afbeelding uit: juli 2018. Ook het Rijksmuseum is een eclectisch ontwerp: architect Pierre Cuypers combineerde elementen uit de neo-renaissance (bijv. de speklagen) met neo-gotiek (hoge vensters).
  Afbeelding uit: februari 2012. Het Amstelhotel, een renaissancistisch-eclectisch ontwerp van architect Cornelis Outshoorn.

  Eclecticisme

  Oneerbiedig gezegd is eclecticisme een beetje van dit en een beetje van dat. De architect leent elementen uit diverse bouwstijlen. Maar bij een goed doordacht eclectisch ontwerp ontstaat door het beste te gebruiken uit de verschillende oude stijlen een samenhangend nieuw ontwerp.

  De stijl was populair in de tweede helft van de 19e eeuw, vooral in de uitbreidingswijken.

  Door de grote bouwproductie in die tijd konden veel ornamenten seriematig worden gemaakt. Architecten, of aannemers die als architect optraden, bestelden de gewenste ornamenten uit een catalogus. Vooral ornamenten in classicistische stijl of in de 18de-eeuwse Lodewijk-stijlen waren populair: frontons, festoenen, guirlandes, halfzuiltjes.

  Voorbeelden zijn de voormalige Nederlandsche Bank aan de Oude Turfmarkt, het Koning Willemshuis in de Egelantiersstraat en de witgepleisterde herenhuizen aan de Plantage Parklaan.

  Alle bouwstijlen

  Laatste wijziging:
  augustus 2019

  Zoeken