• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • Zoeken
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright etc.
 • Privacyverklaring
 • start
 • Raadhuisstraat 23-55

  Afbeelding uit: maart 2012.
  Afbeelding uit: maart 2012. De middenpartij: een opengewerkte poort met van balustrade voorzien balkon.
  Afbeelding uit: circa 1899. Kleurenlitho gemaakt door een van de zonen Van Gendt.
Bron afbeelding: SAA, bestand 010097000043.
  Afbeelding uit: maart 2012.
  Afbeelding uit: maart 2012.
  Afbeelding uit: maart 2012.
  Afbeelding uit: maart 2012.
  Afbeelding uit: maart 2012. Hoek Keizersgracht.
  Afbeelding uit: november 2011. De gevel aan de Keizersgracht.
  Afbeelding uit: oktober 2021. Het hoektorentje Keizersgracht, met haan. Op het windvaantje de letter U van Utrecht. Op de windroos daaronder zijn eerste letters van de vier windrichtingen te zien.
  Afbeelding uit: mei 1975. De haan op de hoek Keizersgracht kijkt uit op de Westerkerk. Foto collectie RCE, obj.nr 167.473.
  Afbeelding uit: november 2011. Keizersgracht 201, met tegeltableau 'Levensverzekering Utrecht'.
  Afbeelding uit: maart 2012. Typerend zijn de houten winkelpuien op natuurstenen sokkels met afgeronde hoeken en in Jugendstilvormen gebeeldhouwde omlijstingen. Sommige etalages hebben nog gebogen glas op de hoeken.
  Afbeelding uit: maart 2012. Gevel aan de Herengracht.
  Afbeelding uit: maart 2019. Deuren aan de Herengracht.
  Afbeelding uit: september 2015. Aan beide korte zijden van de galerij zijn gedenkstenen aangebracht met oorspronkelijk vergulde inscripties. De tekst luidt aan beide kanten:

"ANNO 1898
WERD DEZE GALERY
GEBOUWD VOOR REKENING
DER
LEVENSVERZEKERING Mpy
‚UTRECHT’
OPGERICHT 1883"
  Afbeelding uit: september 2015. Smeedijzeren hekwerk voor het raam van Keizersgracht 201.
  Afbeelding uit: 1914. Interieur van een winkel in boter, kaas en eieren. Raadhuisstraat 31.
  Afbeelding uit: 1914. Etalage van de winkel in boter, kaas en eieren die in 1914 op nummer 31 huisde.
  Afbeelding uit: oktober 2021. Hoek Herengracht.
  Afbeelding uit: oktober 2021. Hoek Herengracht.
  Afbeelding uit: mei 2022. Monogram met de letters M en U op de hoek met de Keizersgracht.

  De rijkelijk gedecoreerde winkelgalerij aan de zuidzijde van de Raadhuisstraat, tussen Heren- en Keizersgracht. Gebouwd in opdracht van de levensverzekeringsmaatschappij 'De Utrecht'. De gevel golft mooi mee met de straat.

  De Raadhuisstraat werd in 1895 aangelegd. Daartoe werd een gracht gedempt (de Warmoesgracht) en werden enkele smalle straten verbreed. Tussen Herengracht en Keizersgracht werd het bouwblok doorbroken. Omdat de aansluitende straten bij Herengracht en Keizersgracht niet in elkaars verlengde lagen, ontstond hier een S-vormige straat.

  Het plan voor de galerij werd in 1897 ingediend bij de gemeente door de aannemers en makelaars Staal en Haalmeijer, namens 'De Utrecht'. In dagblad De Tijd werd het als volgt omschreven:

  De heeren Staal en Haalmeyer waren [..] niet de eenige gegadigden voor bouwterrein aan de Raadhuisstraat. Maar Burg. en Weth. geven hun de voorkeur om redenen van welstand. Immers, zij willen 16 perceelen tegelijk koopen en dan de Zuidzijde van de straat tusschen Heeren- en Keizersgracht met één monumentaal gebouw bezetten, ontworpen door den architect J. G. Van Gendt. De teekening van den heer Van Gendt geeft een breed baksteenen gebouw te zien van drie verdiepingen met een vooruitspringend middenstuk en een kantige daklijn. Achttien winkels met een voor woning bestemd entresol worden beschut door een drie meter breede, gedeeltelijk met glas gedekte galerij, welke op zeventien hardsteenen pijlers rust. De galerij wordt buiten de rooilijn gebouwd en overdekt alzoo het gewone trottoir. Het dak dier galerij zal ten deele dienst doen als balcon voor de woningen der eerste verdiepingen.

  Daar de rooilijn der Raadhuisstraat tusschen de Heeren- en Keizersgrachten een golvende lijn is, zal de winkelgalerij denkelijk een niet onaardig effect maken. Burg. en Weth. rekenen er trouwens op, dat tengevolge van den harmonischen bouw aan de Zuidzijde, de bouwterreinen aan de Noordzijde in waarde zullen stijgen.

  Raadhuisstraat 23-55, Herengracht 194, Keizersgracht 197-201

  Datering:
  1896-1899
  Ontwerp:
  Gendt, A.L. van & Zonen
  Bouwstijl:
  Neogotiek met romaanse en art nouveau-invloeden
  Oorsponkelijke functie:
  Winkelgalerij met bovenwoningen
  Status:
  Rijksmonument (46505)
  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  juni 2021

  Er zijn 97 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Toon afbeeldingen Stadsarchief (97)

  Zoeken